Last ned publikasjoner gratis!

Her finner du en rekkepublikasjoner med militær historisk innhold som du kan laste ned gratis!

Sjøforsvaret 200 år

Sjøforsvaret feiret i 2014 sitt 200 års jubileum, samtidig med Grunnlovsmarkeringen. Heftet er en kronologisk gjennomgang av noen av de viktigste hendelsene og historisk utvikling gjennom årene fra 1814 til 2014.

Operasjon Weserübung

Hefet tar for seg angrepet på Norge og er et temahefte Marinemuseet produserte i 2015. Mange vil mene at hovedtrekkene om det tyske angrepet på Norge allerede er godt kjent, og at folk flest derfor vil ha lite utbytte av nok en presentasjon av denne historien. Vår motivasjon for igjen å presentere historien er dels at vi ikke tror at vårt yngre publikum er så godt kjent med historien. I tillegg mener vi at 75-årsmarkeringen for angrepet er en god anledning til å nyansere noen av de etablerte sannheter om bakgrunnen for- og gjennomføringen av angrepet.

Karljohansvern 1818-2018

Etter tre års prosess ga vår nye unionskonge Karl Johan den 21. november 1818 sin kongelige resolusjon til at gården Horten og området rundt Indre Havn ble valgt som lokalisering for et nytt etablissement for vårt nye Sjøforsvar. Beslutningen fikk stor betydning for Sjøforsvaret, både fordi det indikerte en ambisjon fra kongens side om å satse på et sterkt sjøforsvar og fordi den jo innebar en gradvis nedbygging og flytting fra Fredriksvern.

Beslutningen fikk også avgjørende betydning for fremveksten av Horten som eget ladested og by. I deler av disse 200 årene var Marinens virksomhet i Horten også helt i front av vår nasjonale
utvikling på flere teknologiske områder, ikke minst innen dampskipsteknologi. I dette hefte tar vi for oss marinebasens 200 år lange historie.

200 år med utdanning

Et fremtredende trekk i det militære system har i alle disse 200 årene vært å inspirere og motivere personellet til å klatre oppover i hierarkiet, mot høyere lønn og mer utfordrende jobber. Dels gjennom en systematisert evaluering av den jobben som er utført på hvert nivå, men også gjennom å etablere et utdanningssystem som (innenfor visse grenser) legger til rette for en slik klatring. Et gjennomgående særtrekk i Sjøforsvarets utdanningssystem, til forskjell fra de fleste sivile utdanningsordninger, er den konsekvente kombinasjonen av teori og praksis.
Vi vil i denne brosjyren se nærmere på de ulike utdanningssystemene og særtrekkene ved disse.

Tordenskiold og Dynekilen

Last ned brosjyren som forteller den spennende historien om Tordenskiold og hans korte men innholdsrike liv

Den dansk-norske flåten 1510-1814

Danmark markerte i 2010 sitt 500-årsjubileet for sin kongelige ”Flåde”. I Danmark er man meget stolte av sin ”Flåde”, både fordi den i perioder har vært en av Europas sterkeste, og fordi den i mange historiske sammenhenger, herunder både under angrepskriger og forsvarskriger, har spilt en avgjørende rolle.

Undervannsbåtvåpenet 100 år

I 2009 markerte Sjøforsvaret at vi for 100 år siden heiste kommando på vår første undervannsbåt, Kobben, og at Norge i 100 sammenhengende år, annen verdenskrig inkludert, har bemannet operative undervannsbåter.

Norsk flygning 1912-2012

I 2012 var det 100 år siden noen dristige undervannsbåtoffiserer tok initiativ og var de første som kom seg i luften.

Kanonbåtkrigen 1807-1814

I 2007 var det 200 år siden Storbritannia, etter å ha omringet og terror bombet København, ranet til seg vår store, felles dansk-norske flåte. Dette førte oss ut i en 7 års lang krig mot verdens ledende sjøfartsnasjon og tidvis også mot Sverige.

Marinens rolle i polarhistorien

Selve polområdene har heldigvis hatt begrenset militær betydning og polarhistorien er på ingen måte en sentral del av norsk marinehistorie. Gjennom dette heftet og en utstilling vi åpnet i 2011 ønsket vi å peke på hvordan vi mener at Marinen har fylt flere roller i norsk polarhistorie. Den har selv gjennomført ekspedisjoner, den har vist fl agget og vært villig til å håndheve norske interesser i områder der dette trolig ellers ikke ville oppnådd den samme internasjonale anerkjennelse.