Krigskorset

Krigskorset

Krigskorset ble innstiftet i mai 1941 og ble delt ut til norske eller utenlandske sivile og militære som under krig eller væpnet konflikt på særlig fremragende måte har utmerket seg ved personlig tapperhet eller ved ledelsen av en troppeavdeling, fartøy eller flyavdeling under kamp.

På underliggende side finnes noen historier knyttet til personer som har fått krigskorset under 2. verdenskrig.

Krigskorset med sverd er en norsk krigsdekorasjon, innstiftet 23. mai 1941 av kong Haakon 7 og utformet som et olavskors (kløverbladkors) i bronse. Krigskorset utdeles av Kongen i statsråd for personlig innsats til norske eller utenlandske sivile og militære som under krig eller væpnet konflikt på særlig fremragende måte har utmerket seg ved personlig tapperhet eller ved ledelsen av en troppeavdeling, fartøy eller flyavdeling under kamp. Krigskorset kan også utdeles til avdøde personer (post mortem). Utdeling av Krigskorset for innsats under andre verdenskrig opphørte midlertidig i 1950, men ble tatt opp igjen fra 2009, samtidig med at statuttene for dekorasjonen ble endret til også å omfatte innsats utført etter denne krigen.

Skule Valentin Storheill

Tildelt krigskorset for sin dyktige ledelse av jageren «St. Albans», som 3. august 1941 senket en tysk ubåt i Atlanterhavet.

Charles Oluf Herlofsen

Herlofsen er som en av tre fra Marinen tildelt krigskorset med to sverd, 1945 og 1949, for mot og fremragende lederskap under sin MTB-tjeneste.

Leif Andreas Larsen (Shetlands-Larsen)

Leif Larsen er som en av tre fra Sjøforsvaret – og den eneste uten Sjøkrigsskolen – tildelt Krigskorset med to sverd. Tildelingene ble gjort allerede i 1942 og 1943 for hans ledende rolle i den viktige skøytetrafikken mellom Shetland og Norge. Shetlands-Larsen fortsatte denne tjenesten de siste to krigsårene som sjef for ubåtjageren Vigra.

Oberst Birger Kristian Eriksen

Oberst Birger Kristian Eriksen er trolig den enkeltperson som fikk størst betydning for Norges situasjon under den andre verdenskrig.
Han vant evig heder da han som kommandant på Oscarsborg Festning valgte å ta kampen opp med den innkommende flåtestyrken, uten å være sikker på styrkens nasjonalitet. At det lyktes festningen å senke den tunge krysseren Blücher, var avgjørende for at vi kunne beholde Kongen og Regjeringen som en lovlig valgt ledelse av den norske motstanden gjennom hele krigen. For sin handlekraft og ledelse ble både Eriksen og sjefen for torpedobatteriet, kommandørkaptein Andersen, tildelt krigskorset i 1945.  

Finn Lambrecht og Vingtors besetning

Finn Lambrechts og alle hans besetningsmedlemmer fikk Krigskorset for natt til 23.mai 1942 å flydd ett farlig unsetningstokt til Norge og hentet ut to norske agenter.

Martin Linge og Måløyraidet

Linge ble i Storbritannia knyttet til SOE allerede sommeren 1940 og da den første norske spesialavdelingen ble opprettet ble Linge sjef. Han deltok i raidene mot Lofoten i mars 1941 og mot Måløy 27. desember samme år. Dette raidet ble også hans siste. Kompani Linge bestod av etterretningsagenter, sabotører og instruktører som ble sluppet ned i fallskjerm over Norge. Til sammen har 44 av kompaniets mannskaper fått Krigskorset for deltagelse i aksjoner mot Norge.

Krigskorset - Britiske, franske og polske soldater

Krigskorset ble tildelt alliert militært personell for kampene i Nord-Norge, i særdeleshet franske, polske og britiske soldater. De utenlandske soldater som ble tildelt Krigskorset fikk på sine diplomer påskrevet begrunnelsen: «For på særlig fremragende måte å ha utmerket seg under krigen i Norge.»