Forsvarets museer, Kort fortalt 2

Molotov–Ribbentrop-pakten, også kalt Hitler–Stalin-pakten, egentlig Den tysk-sovjetiske ikke–angrepspakten, var en avtale mellom Tyskland og Sovjetunionen. Den ble undertegnet i Moskva den 23. august 1939, en uke før utbruddet av andre verdenskrig. Museets direktør, Lars Erik Rowe, forteller mer om ikke angrepspakten.

Forsvarets museer presenterer glimt fra utstillingen, gjennom korte video mens museet er Corona-stengt.