Dokumentasjon

Dokumentasjon

Innenfor dokumentasjon finner vi i tillegg til det klassiske biblioteket med sine bøker og annen skriftlig dokumentasjon, også andre papirbaserte samlinger, film, foto og lyd.

Alt dette krever både fagkunnskap og hender som behandler hver enkelt type samling på en faglig forsvarlig måte. Målet er at du som bruker skal finne mye av dette digitalt tilgjengelig etter hvert som vi jobber oss gjennom den store samlingen av tegninger, illustrasjoner, dokumenter og andre ting som forteller en del av Forsvarets historie i Norge.

Ansvaret for dokumentasjon ved Forsvarets museer ligger under avdelingen Samling & dokumentasjon. 

Internt er ansvaret fordelt på flere fagpersoner, avdelinger og museer. Dette er under endring og vi arbeider for å styrke enkelte funksjoner slik at vi får større enheter med litt bredere fagkunnskap og ansvarsområde.

Vi har begynt arbeidet med digitalisering av samlingene og har så langt hatt størst fokus på fotosamlingene. For best å ivareta disse har vi bygget opp en digitaliseringsavdeling i Horten med ansvar for foto, film og lyd. Vi håper på sikt at avdelingen også kan bli en ressurs når det gjelder papirdigitalisering. 

Fagmyndigheten innenfor bibliotekfaget ligger til hovedbiblioteket ved Forsvarets museer på Akershus festning.