Ansvarlig redaktør

Redaktør for nettsidene til Forsvarets museer (forsvaretsmuseer.no) og underliggende sider er Erling Kjærnes (direktør Forsvarets museer)