Paul Angel Olsen (Ertsås) (1887-1971)

Paul Angel Olsen (Ertsås) (1887-1971)

Gjenstandene etter Paul Angel Olsen Ertsås, "Dough Boy" vernemaske komplett, Brodie hjelm, garrison cap og amerikansk M/1912 arbeidsuniform med såretvinkel og patch for 7th Infantry Division. Foto: FMU Rustkammeret.

Av og til får vi inn gjenstander som forteller nære og unike historier om enkeltmennesker og hendelser, og som ikke bare er ett eksemplar av en type gjenstand. Under første verdenskrig deltok mellom 14 000 og 16 000 norskfødte menn og kvinner i første verdenskrig. En av disse, Paul Angel Olsen (senere Ertsaas), emigrerte til USA i 1906, og begynte som farmer i Dakota. Etter en tur hjem til Norge i 1911, dro han igjen over, drev som snekker og ble homesteader, dvs. fikk jord iht til Homestead Act fra 1862.

Paul Angel Olsen th. med to medsoldater (Skogn historielag).

I 1917 ble USA med i første verdenskrig. Ut fra merkene på lua kan vi se at Paul var med i 55th Infantry Regiment, som igjen var del av 7th Infantry Division. Merket til divisjonen kan også sees på uniformen. Avdelingen ble satt opp 16. juni, 1917 på Chichamagua Park i staten Georgia. Størsteparten av divisjonen ble skipet over til Europa på SS Levithan i januar 1918. Divisjonen rakk aldri satt inn i noen større angrep, men noen underavdelinger var i kamp. Uniformen har også en såkalt "overseas service stripe" på nederst på venstre erme.11. oktober var divisjonen under artilleriild og litt senere ble den også utsatt for gassangrep ved Saint-Mihiel i Frankrike. Elementer fra divisjonen rykket også fram ved Prény i Moselle-dalen. Regimentet lå utenfor den franske byen Metz og forberedte et større stormangrep på den gamle festningsbyen da våpenhvilen trådte i kraft, 11. november, 1918. Dette skulle ha vært den siste store offensiven mot den såkalte Hindenburglinjen, og ville kommet til å bli en blodig affære om den hadde blitt iverksatt. Divisjonen hadde derfor relativt små tap, bare 1709 drepte og sårede av rundt 20 000 mann.Divisjonen ble deaktivert 22. september, 1921 og endelig oppløst ved Camp Mead, Maryland, 31. juli 1922. Men da var Paul etter hva vi har forstått allerede kommet hjem til Norge for godt. Klikk på bildene for å få vite mer om hver enkelt gjenstand.Du kan lese mere om nordmenn som deltok i første verdenskrig på Nasjonalbibiliotekets sider om slekt og data:https://www.slektogdata.no/nb/nordmenn-i-forste-verdenskrigeller boka «De ukjente krigerne, nordmenn under første verdenskrig» av Nikolai Brandal, Eirik Brazier og Ola Teige.