Hestehjelpskassen

Høsten 2011 kom en bok om hestehjelpkassen, denne finansinstutisjonen har eksistert i 300 år. Her er ett klipp fra jubileumsboka, skrevet av Hans Kolbein Dahle:

Det er neppe mange av dagens hesteinteresserte som kjenner til Hestehjelpskassen. Så seint som i forrige generasjon, var begrepet likevel godt kjent blant hestefolk, og de visste å sette pris på dens eksistens og tilstedeværelse. Spesielt var det slik i de indre bygder på Østlandet og i Trøndelag, der det fantes kvarterer for militærhester. Det var der de sivile hadde mest glede av Hestehjelpskassen, og det var der de militære fullt ut forsto hvor viktig den var for landets forsvar. 

Militæret styrte denne institusjonen i nærmere tre hundre år, men med god hjelp fra sivile utredere, i hvert fall gjennom de siste 150 årene. Nå er Hestehjelpskassen helt sivil og den forvaltes av Norsk Hestesenter på Starum. Fortsatt er det noen som hvert år kan glede seg over tildelte midler til prosjekter til beste for hestesaken.