Rustkammeret

Forsvarsmuseet Rustkammeret

Forsvarsmuseet Rustkammerets hovedoppgave er å bevare, dokumentere og formidle forsvarets historie i Midt-Norge. 

På museet får du vite mer om:

  • Hvordan forsvarte en landet mot ytre fiender i vikingetiden og middelalderen?
  • Hvilke våpen brukte 1700-tallets soldater?
  • Hvem var Karolinerne?
  • Hvorfor kom den tyske okkupasjonen så overraskende på Norge i 1940?
  • Hva skjedde på Hegra festning?
  • Hvorfor er noen mennesker villig til å risikere livet for å forsvare et lands interesser og verdier?
  • Hvilken betydning har det norske Forsvaret hatt gjennom historien, og hvilken betydning har det i dag?
Hos oss får du svar på dette og mye mer!
Museet ligger i Erkebispegården, og har regionalt ansvar for forsvarshistorien i Midt-Norge.

Åpningstider

Åpningstider: 

Åpningstider vinterferie 2021:

27/2      kl. 11-15

28/2      kl. 12-16

Åpningstider mars-april:

Onsdager 11-14

Lørdager 11-15

Besøksadresse:

Kongsgårdsgata 1D, 7013 Trondheim

Postadresse: 

Forsvarsmuseet Rustkammeret

Postboks 3552

7419 Trondheim

Vi kan kontaktes via e-post, telefon +47 400 22 611 eller Facebook

Forsvarets historie i Norge

Forsvarets historie i Norge

Les mer om Forsvarets historie her