Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 2
27.09.1955

Minesveiperen KNM LÅGEN (4) ble overtatt fra US Navy. Fartøyet heiste kommandoen samme dag med kapteinløytnant Lorentz Ditmarsen som skipssjef. Dette var det første fartøyet av to i klassen som vi overtok fra US Navy. Det andre fartøyet fi kk navnet KNM NAMSEN. KNM LÅGEN (4) var i tjeneste frem til mai 1966, da den sammen med KNM NAMSEN ble overført til den belgiske marine i bytte med tre mindre sveipere av SAUDA-klassen, KNM ALTA (2), KNM GLOMMA (2) og KNM TANA (2). Kort beskrivelse av LÅGEN (4)-klassen: Deplasement: 750 tonn Fart: 15,5 knop Besetning: 76 mann Bestykning: 1-40 mm kanon. Kort beskrivelse av SAUDA-klassen, se 25/8-1953.

27.09.1962

Oppsynsfartøyet HEIMDAL (2) av FARM (2)-klassen ble overtatt og heiste kommandoen med kapteinløytnant Charles H. Johansen som skipssjef. Fartøyet gikk i 1977 over til å bli kystvaktfartøy, gjennomgikk i 1980 en større ombygging og modernisering, strøk kommandoen 31. mai 1995 og ble solgt i 1997. Kort beskrivelse av FARM (2)-klassen, se 18/6-1962.