Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 4
14.10.1882

Ved Kongelig resolusjon ble det besluttet at samtlige faste løytnanter skulle ha premierløytnants grad.

14.10.1905

Kontreadmiral Urban J. R. Børresen strøk sitt kommandotegn på panserskipet EIDSVOLD, og fartøyene i Skagerakeskadren kunne gå tilbake til sine stasjoner og gjenoppta sin fredstidsvirksomhet. Kort beskrivelse av EIDSVOLD, se 7/2-1901.

14.10.1929

Undervannsbåtinspeksjonen ble etablert på KARLJOHANSVERN i Horten med kommandørkaptein Carsten Tank-Nielsen som sjef. Inspeksjonen fikk ansvaret for vedlikehold, ettersyn, nybygging (B-klassen, samt prosjektering/forslag til nyanskaffelser), øvelser (herunder opplæring av mannskaper), kontroll av gitte bevilgninger, redning av undervannsbåter og være sakkyndig rådgiver for myndighetene. Kommandørkaptein Carsten Tank-Nielsen gjennomgikk Den østeriksk-ungarske Marinens torpedoskole i Pola i 1901-02. Han avsluttet sin karriere med grad av kontreadmiral.

14.10.2009

For første gang landet et helikopter av typen NH90 på et kystvaktfartøy av Nordkappklassen. Det landet på KNM NORDKAPP utenfor Helligvær i Vestfjorden. Landingen var starten på uttestingen av helikoptertypen som er besluttet som helikopter for kystvakten og fregattene. Helikopteret hadde sin første landing på NANSEN klassen fregatter i september 2012. Forsvarsdepartementet vedtok i 2001 å anskaffe 14 NH90 maritimt helikoptre (8 til kystvakten - 6 til fregattene). Helikopterleveransen er forsinket en rekke ganger og pr desember 2012 er kun to helikopter levert.

For første gang landet et helikopter av typen NH90 på et kystvaktfartøy av Nordkappklassen. Det landet på KNM NORDKAPP utenfor Helligvær i Vestfjorden. Landingen var starten på uttestingen av helikoptertypen som er besluttet som helikopter for kystvakten og fregattene. Helikopteret hadde sin første landing på NANSEN klassen fregatter i september 2012. Forsvarsdepartementet vedtok i 2001 å anskaffe 14 NH90 maritimt helikoptre (8 til kystvakten - 6 til fregattene). Helikopterleveransen er forsinket en rekke ganger og pr desember 2012 er kun to helikopter levert.