Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 4
25.04.1840

Hjuldampskipet NORDCAP (1) ble sjøsatt. Dette var Den Norske Marines første maskindrevne skip. NORDCAP (1) ble også benyttet i postvesenets tjeneste og ble utrangert og solgt i 1872. Kort beskrivelse av NORDCAP (1): Deplasement: 500 tonn Fremdriftsmiddel: Seil og maskin Fart: 9,2 knop maskin) Besetning: 75 mann Bestykning: 2-60 pds. Bombekanoner L/13

25.04.1864

Dampkanonbåten LOUGEN (2) ble overtatt og heiste kommandoen med premierløytnant David Bodom som skipssjef. Det ble overtatt to fartøyer av denne typen, det andre fartøyet fikk navnet GLOMMEN (1). LOUGEN (2) ble benyttet til fi skerioppsyn og til tender for monitorene. Fartøyet ble utrangert i 1885 og solgt i 1903. Kort beskrivelse av LOUGEN (2) og GLOMMEN (1): Deplasement: 280 tonn remdriftsmiddel: Seil og maskin Fart: 9 knop. (maskin) Besetning: 50 mann Hovedbestykning: 1-60 pds. glattløpet kulekanon L/14,5 og 1-24 pds. Forladekanon

25.04.1941

Marinens flyvåpens No.330 (Norwegian) Squadron ble opprettet på Island som en del av Royal Air Force Coastal Command. Flyskvadronen hadde kun norsk personell og ble utrustet med norske NORTHROP N3PB sjøfly. Sommeren1942 ble disse supplert med en del CATALINA amfi biefly levert til Royal Air Force (RAF) fra USA. På Island opererte skvadronen fra baser i Reykjavik, Akureyri og Budareyri. Fra tidlig i 1943 fl yttet skvadronen først til Oban i Skottland og senere på året til Sullom Voe på Shetland.

25.04.1981

Kystvaktfartøyet NORDKAPP (4) ble overtatt og heiste kommandoen med kommandørkaptein Lars T. Sætre som skipssjef. Fartøyet er fortsatt i tjeneste. Kort beskrivelse av NORDKAPP (4)-klassen, se 6/3-1981.