Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 1
21.09.1905

Skagerakeskadren bestående av 31 fartøyer under kommando av kontreadmiral Urban J. R. Børresen drev øvelser i ytre Oslofjord. Den svenske kusteskadren bestående av 40 fartøyer under ledelse av kontreadmiral W. Dyrssen drev samtidig øvelser ved Kosterøyene. Fartøyene befant seg innenfor synsvidde av hverandre, og situasjonen var meget spent.