Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 3
25.06.1919

På grunn av at underoffiserene var splittet opp i tre foreninger, besluttet man at det ville være nyttig å danne et felles forbund, og dermed ble Marineunderofficerenes Forbund etablert.

25.06.1950

Koreakrigen startet ved at store Nord-Koreanske styrker angrep Sør-Korea. Stortinget godkjente Regjeringens ordre til Forsvaret om ”å øke omfanget og effektiviteten av de væpnede styrker Norge kan mobilisere ved utløpet av 1952”. Sjøforsvaret hevet beredskapen noe, intensiverte nybyggingsprogrammet av mindre fartøyer (MTB-er og minesveipere), og øket inntaket av elever til skolene for utdanning av befal. Tidligere dimitterte utskrevne- og vernepliktige sjøoffiserer ble igjen innkalt til tjeneste.

25.06.1960

Motortorpedobåten KNM TJELD (2), som den første av 20 båter til Sjøforsvaret, ble overtatt og heiste kommandoen med kapteinløytnant Rolf Lindeberg som skipssjef. Båtene ble utrangert fra 1981 til 1992. (Se 24/5-1961) Kort beskrivelse av TJELD (2)-klassen: Deplasement: 82 tonn Fart: 45 knop Besetning: 20 mann Bestykning: 4 torpedorør, 1-40 med mer og 1-20 med mer kanon