Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 2
17.06.1899

Ved Kongelig resolusjon ble det besluttet at Artilleriets underofficersskole skulle endre navn til Kystartilleriets underbefalsskole med utvidet fagkrets. Historien til Befalsskolen for Kystartilleriet (BSKA) går imidlertid tilbake til ”Artilleriets skriverskole” fra 1785.

17.06.1943

Kommandør Peter M. Bredsdorff avløste kommandørkaptein Ernst G. A. Ullring som Militærguvernør på Svalbard. (Se 8/9-1943)