Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 2
15.02.1944

: Motorlaunch 210 ble minesprengt i Den engelske Kanal og sank. Forskipet ble totalt sprengt i stykker og skroget akterover til maskinrommet revnet. Flere av besetningen ble kastet på sjøen. Skipssjefen, løytnant Bjørn Grøneng og fire besetningsmedlemmer omkom. Følgende dialog utspant seg ved frigjørelsen av fangene: - «Noen engelskmenn der nede?» - «Ja, vi er engelske alle sammen her nede.» - «Så kom opp alle mann, Marinen er her»» De norske ”motorlaunchere” (ML´er) la ut et sted mellom fire- og fem tusen miner på 170 turer til franskekysten. Det ble registrert 53 senkede fiendtlige fartøyer, mens 34 ble rapportert skadet.

: Motorlaunch 210 ble minesprengt i Den engelske Kanal og sank. Forskipet ble totalt sprengt i stykker og skroget akterover til maskinrommet revnet. Flere av besetningen ble kastet på sjøen. Skipssjefen, løytnant Bjørn Grøneng og fire besetningsmedlemmer omkom. Følgende dialog utspant seg ved frigjørelsen av fangene:
- «Noen engelskmenn der nede?»
- «Ja, vi er engelske alle sammen her nede.»
- «Så kom opp alle mann, Marinen er her»»
De norske ”motorlaunchere” (ML´er) la ut et sted mellom fire- og fem tusen miner på 170 turer
til franskekysten. Det ble registrert 53 senkede fiendtlige fartøyer, mens 34 ble rapportert skadet.

15.02.1947

Kysteskadren ble opprettet med kommandør Peter J. Espeland Jacobsen som sjef. Kommandøren innehadde stillingen frem til 1949, da han ble tilsatt som marineattaché i Washington og Ottawa. Peter J. Espeland Jacobsen avsluttet sin karriere i 1961 med grad av viseadmiral.