• Skrei på land i Horten
  En lørdag i slutten av november ble P380 Skrei løftet opp fra vannet for aller siste gang, men ennå er ikke det ikke......

 • Marinens fartøy 1814-2014
  Fartøysbasen, Marinens fartøy fra 1814 til 2014, samlet i en søkbar database. basen er begynnelsen på noe som skal u......

 • To av okkupasjonstidens viktigste skipsvrak fredes
  Riksantikvaren freder to skipsvrak fra andre verdenskrig. Både vraket etter krysseren Blücher (Drøbaksundet, Frogn)......

 • Da torpedolageret på Østøya ble sprengt
  Søndag ettermiddag 21.januar 1945 hørte Hortens innbyggere tidenes eksplosjon, tett etterfulgt av en enorm røksøyle......

Et av verdens eldste marinemuseer har holdt til i samme bygning i Horten siden 1864. Her strekker museets utstillinger seg over mer enn 2000 kvadratmeter. Utstillingene dekker blant annet storhetstiden til den dansk-norske marine, kanonbåtkrigen 1807-1814, oppbygningen av en egen norsk marine etter 1814, unionsoppløsningen i 1905 og utviklingen før-, under- og etter de to verdenskrigene. Med sine mer enn 150 fartøysmodeller og mengden av gjenstander får publikum en unik nærhet til historien.

To av okkupasjonstidens viktigste skipsvrak fredes

Riksantikvaren freder to skipsvrak fra andre verdenskrig. Både vraket etter krysseren Blücher (Drøbaksundet, Frogn) og vrakrestene etter slagskipet Tirpitz (Håkøya, Tromsø) er i dag vedtatt midlertidig fredet. Samtidig varsler Riksantikvaren oppstart av ordinær fredningssak for begge skipsvrakene.

Da torpedolageret på Østøya ble sprengt

Søndag ettermiddag 21.januar 1945 hørte Hortens innbyggere tidenes eksplosjon, tett etterfulgt av en enorm røksøyle som steg på himmelen. Historien om sprengningen av torpedolageret på Østøya for 70 år siden (21.januar 1945) er ikke den aksjonen som har fått størst oppmerksomhet selv om målet var å redde livet til hundrevis av sjøfolk.

Vil registrere landets krigsminner

I forbindelse med at det er 75 år siden den andre verdenskrigen startet i Norge og 70 år siden landet igjen ble fritt, vil Klima- og miljøminister Tine Sundtoft og riksantikvar Jørn Holme at alle landets kommuner blir med på en dugnad for å registrere og formidle kulturminner fra den andre verdenskrigen.

Skipssabotasjen på Marineverftet 27.september 1944

Av Jan Ingar Hansen

På ettersommeren 1944 begynte rykter å gå om at en jager, byggenummer 129 ved Marineverftet i Horten, skulle slepes til Tyskland for å bli ferdigstilt der. En av dem som hørte om dette var Ragnvald Teien, som jobbet på verftet. Han tok saken opp med sin lagfører i Milorg, Børre Høver. Dette ble opptakten til den eneste store skipssabotasjen som D-15 gjennomførte.

Skrei på land i Horten

En lørdag i slutten av november ble P380 Skrei løftet opp fra vannet for aller siste gang, men ennå er ikke det ikke avklart når publikum får se det verneverdige fartøyet. Nå går turen til midlertidig lagring i hangar B på Møringa.

Sjøforsvaret dag for dag på nett

Fredag 5.desember kunne Sjøforsvaret og Marinemuseet åpne den nye historiske kalenderen "Sjøforsvaret dag for dag". Dette er en historisk database som i kortform tar for seg noen av de viktigste hendelsene i Sjøforsvarets historie, fra 1814 til 2000. Grunnlaget for basen er hendelsene i boka med samme navn.

Marinens fartøy 1814-2014

Fartøysbasen, Marinens fartøy fra 1814 til 2014, samlet i en søkbar database. basen er begynnelsen på noe som skal utvikle seg over tid og gradvis bli mer omfattende. Allerede nå ligger de fleste farøyene inne med nøkkelopplysninger, bilder og for mange også med vedlegg.

Nøytralitetsvakten under 1.verdenskrig

Etter en festuke i Horten, hvor mange av Europas kongehus var representert, startet første verdenskrig. Norge inntok en nøytral rolle i konflikten som var under oppseiling. En nøytralitet som skulle kreve mange ressurser og gi stor belastning på Sjøforsvarets mannskaper.  

Vintertid fra 1.oktober

Fra 1.oktober er det vintertid på Marinemuseet og vi er kun åpent på søndager.

Omvisninger for grupper kan forhåndsbestilles for alle ukedager

Romjulsåpent museum

Vår julegave og julehilsen til byen og distriktet er romjulsåpent museum. Dette er et ekstra tilbud til alle som ønsker å finne på noe, gjerne sammen med venner og familie i løpet av juleuka.

Åpningstider

Mai - September: 

Alle dager kl 12-16

Oktober - April:

Kun søndager kl 12-16

Helligdager stengt.

Fri entre

Tlf: 33 03 33 97

epost:mar-mus@online.no

English

Opening hours

(Subject to changes)

May - September:

12.00 - 16.00 every day

October - April:

12.00 - 16.00 Sundays only

Guided tours for classes and groups outside normal hours after appointment.

German

Offnungszeiten

(mit Vorbehalt eventueller Änderungen)

Mai - September:

12.00 - 16.00   alle Tage

Oktober - April

12.00 - 16.00 nur sonntags

 

Schulklassen und Gruppen kônnen nach Vereinbarung, außerhalb der normalen Offnungszeit, Führungen bestellen.    

Sjøforsvaret dag for dag

30.01.1956
Under storsildfi sket på Vestlandet krenket 20 sovjetiske fi skebåter fi skerigrensen. Fire MTB´er og depotfartøyet KNM SARPEN (2) gikk til aksjon. Det ble skutt med skarpt, prisemannskaper ble satt om bord og fem båter ble tvunget inn til Ålesund og arrestert. I tillegg til at flere ble avvist ved grensen, ble i alt 15 fiskebåter bragt inn til Ålesund i løpet av de tre dagene aksjonen varte. Avisene var fulle av nyhetsmeldinger og etter hvert også reportasjer fra konflikten. «Rent militært var det ikke stort å snakke om», uttalte nylig kontreadmiral Bjarne M. Grimstvedt, som deltok i aksjonen, til pressen. «Vi hadde makten - og brukte den. Vår kontante reaksjon sendte nok et klart signal østover».
30.01.1963
Oppsynsfartøyet NORNEN (3) ble overtatt og heiste kommandoen med kapteinløytnant Johan L. P. Mydske som skipssjef. NORNEN (3) endret i 1977 status til kystvaktfartøy og er fortsatt i tjeneste.
Kort beskrivelse av NORNEN (3) :
Deplasement: 1.030 tonn (etter ombygging)
Fart: 17 knop
Besetning: 32 mann
Bestykning: 1-40 mm kanon

Utdrag fra boken, ajour pr. 31.12.2000

Søk i datoer

Kjenner du ...

Kjenner du ...

...noen på disse bildene?

Vi trenger din hjelp med å finne navn på personer og andre opplysninger knyttet til bilder i fotosamlingen.

Klikk her og hjelp oss

Sjøforsvaret vs Marinen

Begrepet ”Sjøforsvaret” omfatter historisk sett noe mer enn bare ”Marinen”.

Kystartilleriet var i mange år en egen våpengren innenfor Sjøforsvaret. Kystartilleriet, som nå er nedlagt, har sitt eget museum på Oscarsborg.

I dag består Sjøforsvaret av Kysteskadren, som ofte kalles ”Marinen”, samt Kystvakt og Sjøforsvarets skoler.

Det er derfor naturlig at Marinemuseet legger hovedvekten av sin virksomhet på den virksomheten som i dag gjenspeiles i Sjøforsvarets organisasjon og med mest vekt på Marinen.