• Røvertoktet som slo feil
    2. august 2015 var det 350 år siden sjøslaget på Vågen i Bergen i 1665. Et skikkelig røvertokt som ikke gikk helt sl......

  • Tordenskiold og Dynekilen – Ny utstilling
    Tre hundre års markeringen av slaget ved Dynekilen er en ypperlig anledning til å bygge ny utstilling om den norske......

  • Sjøforsvarets sanitet – Ny utstilling
    At medisin på sjøen er annerledes en tradisjonell medisin på land er det liten tvil om. Mange bor tett og ofte er av......

Et av verdens eldste marinemuseer har holdt til i samme bygning i Horten siden 1864. Her strekker museets utstillinger seg over mer enn 2000 kvadratmeter. Utstillingene dekker blant annet storhetstiden til den dansk-norske marine, kanonbåtkrigen 1807-1814, oppbygningen av en egen norsk marine etter 1814, unionsoppløsningen i 1905 og utviklingen før-, under- og etter de to verdenskrigene. Med sine mer enn 150 fartøysmodeller og mengden av gjenstander får publikum en unik nærhet til historien.

Åpent i vinterferien

Marinemuseet holder utstillingen i 2.etasje og ubåten åpen mellom 11-15 alle dager i vinterferien (uke 8)

Gratis inngang

Vintertid - åpent kun søndager

Fra 1. oktober til 2.mai har Marinemuseet åpent for besøkende kun søndager.

Omvisning for grupper alle dager etter avtale.

Sjøforsvarets sanitet – Ny utstilling

At medisin på sjøen er annerledes en tradisjonell medisin på land er det liten tvil om. Mange bor tett og ofte er avtanden til land ett par seilasdager unna. Med den nye utstillingen som er under arbeid på Marinemuseet vil vi sette søkelyset mot noen av disse utfordringene. Samtidig skal utstillingen vise tidsglimt fra sanitet gjennom mer en 200 års historie.

Nøytralitetsvakten under 1.verdenskrig

Etter en festuke i Horten, hvor mange av Europas kongehus var representert, startet første verdenskrig. Norge inntok en nøytral rolle i konflikten som var under oppseiling. En nøytralitet som skulle kreve mange ressurser og gi stor belastning på Sjøforsvarets mannskaper.  

Skrei på land i Horten

En lørdag i slutten av november ble P380 Skrei løftet opp fra vannet for aller siste gang, men ennå er ikke det ikke avklart når publikum får se det verneverdige fartøyet. Nå går turen til midlertidig lagring i hangar B på Møringa.

Sjøforsvaret dag for dag på nett

Fredag 5.desember kunne Sjøforsvaret og Marinemuseet åpne den nye historiske kalenderen "Sjøforsvaret dag for dag". Dette er en historisk database som i kortform tar for seg noen av de viktigste hendelsene i Sjøforsvarets historie, fra 1814 til 2000. Grunnlaget for basen er hendelsene i boka med samme navn.

Marinens fartøy 1814-2014

Fartøysbasen, Marinens fartøy fra 1814 til 2014, samlet i en søkbar database. basen er begynnelsen på noe som skal utvikle seg over tid og gradvis bli mer omfattende. Allerede nå ligger de fleste farøyene inne med nøkkelopplysninger, bilder og for mange også med vedlegg.

To av okkupasjonstidens viktigste skipsvrak fredes

Riksantikvaren freder to skipsvrak fra andre verdenskrig. Både vraket etter krysseren Blücher (Drøbaksundet, Frogn) og vrakrestene etter slagskipet Tirpitz (Håkøya, Tromsø) er i dag vedtatt midlertidig fredet. Samtidig varsler Riksantikvaren oppstart av ordinær fredningssak for begge skipsvrakene.

Da torpedolageret på Østøya ble sprengt

Søndag ettermiddag 21.januar 1945 hørte Hortens innbyggere tidenes eksplosjon, tett etterfulgt av en enorm røksøyle som steg på himmelen. Historien om sprengningen av torpedolageret på Østøya for 70 år siden (21.januar 1945) er ikke den aksjonen som har fått størst oppmerksomhet selv om målet var å redde livet til hundrevis av sjøfolk.

Da Pol III møtte overmakten 8.april 1940

Før midnatt, fem timer før angrepet på Norge skulle starte, oppdaget den lille og gamle fangstskuta Pol III fiendtlige fartøy gå inn i fjorden. Det ble et dramatisk møte, som krevde det første offer i angrepet på Norge.

Åpningstider

Mai - September: 

Alle dager kl 12-16

Oktober - April:

Kun søndager kl 12-16

Helligdager stengt.

Fri entre

Kontor og bibliotek normalt åpent hverdager 09-15

Tlf: 33 03 33 97

epost:post@marinemuseet.no

English

Opening hours

(Subject to changes)

May - September:

12.00 - 16.00 every day

October - April:

12.00 - 16.00 Sundays only

Guided tours for classes and groups outside normal hours after appointment.

German

Offnungszeiten

(mit Vorbehalt eventueller Änderungen)

Mai - September:

12.00 - 16.00   alle Tage

Oktober - April

12.00 - 16.00 nur sonntags

 

Schulklassen und Gruppen kônnen nach Vereinbarung, außerhalb der normalen Offnungszeit, Führungen bestellen.    

Sjøforsvaret dag for dag

30.04.1942
Det ble opprettet en Kystartilleriavdeling i Sjøforsvarets overkommando (SOK) i London med oppgave å utdanne og opprette kystartilleriavdelinger, samt planlegge og forberede reetablering av Kystartilleriet i Norge etter frigjøringen. Kommandørkaptein Wenzel H. Colbjørn-sen Landgraff ble avdelingens første sjef.
(Se 5/10-1944 og 12/10-1942)
30.04.1946
Sjøforsvarets intendantur ble underlagt Sjefen for Sjøforsvaret etter tidligere, som egen administrasjon, å ha vært underlagt Forsvarsdepartementet.
30.04.1964
Oppsynsfartøyet ANDENES (2) ble overtatt og heiste kommandoen med kapteinløytnant Johan Pedersen som skipssjef. Fartøyet var opprinnelig bygget som hvalbåt, men ble sammen med to andre, NORDKAPP (3) og SENJA (2), ombygget til oppsynsfartøyer. ANDENES (2) gikk i 1977 over til å bli kystvaktfartøy og utrangert og solgt i 1984, for senere å bli innleid som kystvaktfartøyet KIM. Fartøyet gikk ut av tjeneste i 1995.
Kort beskrivelse av ANDENES (2)-klassen: Deplasement: 750 tonn Fart: 16 knop Besetning: 29 mann Bestykning: 1-3” kanon
30.04.2008
Sjøforsvaret overtok fregatten KNM OTTO SVERDRUP (F 312). Fartøyet var det det tredje i NANSEN klasse fregatter. Fartøyet ble sjøsatt 28 april 2006 og gudmor var Ingvild Sverdrup Stueland, oldebarn av Otto Sverdrup. For nærmere omtale av NANSEN klasse fregatter se 5.4.2006.

Utdrag fra boken, ajour pr. 31.12.2000

Søk i datoer

Sjøforsvaret vs Marinen

Begrepet ”Sjøforsvaret” omfatter historisk sett noe mer enn bare ”Marinen”.

Kystartilleriet var i mange år en egen våpengren innenfor Sjøforsvaret. Kystartilleriet, som nå er nedlagt, har sitt eget museum på Oscarsborg.

I dag består Sjøforsvaret av Kysteskadren, som ofte kalles ”Marinen”, samt Kystvakt og Sjøforsvarets skoler.

Det er derfor naturlig at Marinemuseet legger hovedvekten av sin virksomhet på den virksomheten som i dag gjenspeiles i Sjøforsvarets organisasjon og med mest vekt på Marinen.