Utstillingskatalogen

Utstillingskatalogen

Forsvarsmuseet har utgitt en fyldig utstillingskatalog på 400 sider – som dels utfyller utstillingen, dels utdyper sentrale operasjoner og problemstillinger. Samtidig som katalogen er et separat produkt, er den en integrert del av utstillingskonseptet.

Boka ’intops. norske soldater – internasjonale operasjoner’ har en tredelt undertittel: ’Politisk vilje. Militær evne. Personlig innsats’. Denne henspiller på de tre vesentlige dimensjonene ved norsk deltakelse i intops: Den bygger alltid på en beslutning fattet av politiske myndigheter, dvs. en politisk vilje til å stille styrker. Den forutsetter at Forsvaret kan stille de ønskede styrker, dvs. en militær evne. Og den er avhengig av at soldater stiller opp, altså en personlig innsats. Disse dimensjonene gjennomsyrer boka, og er behandlet som separate tema i den omfattende fordypningsdelen. Boka inneholder også en fyldig litteraturliste,

UTSTILLINGSDELEN

Bokas del I omhandler operasjonene Norge har stilt i, og de norske intops-soldatene, herunder en oversikt over alle operasjoner, og intervju med ti veteraner. De åtte geografiske områdene som utstillingen er bygd opp av, inneholder informasjon om konflikten, operasjonen(e) og den norske innsatsen. Denne delen inneholder også en oversikt over håndvåpen brukt i Forsvaret og intops.

.

FORDYPINGSSDELEN

Bokas del II omfatter i alt 24 artikler, inklusive en sammenfattende introduksjonsartikkel. Fem soldater har skrevet beretninger fra operasjoner og hendelser, blant annet om kamper i PLO, attentatforsøk i Afghanistan og tokt over Libya. De øvrige artiklene forklarer og analyserer ulike operasjoner eller problemstillinger knyttet til intops-deltakelsen.

Dimensjoner og dilemmaer - Dag Leraand

Med livet som innsats - Chil Gazy

Boka er utgitt av Forsvarsmuseet, og inngår i dets skriftserie. Den selges av Forsvarsmuseets venner i butikken ved museet.