2. Verdenskrig

2. Verdenskrig

Forsvarets museer har flere museer og disse forteller alle en større eller mindre del av verdenskrigens historie. Felles for dem alle er fokuseringen på norsk deltagelse, eller hendelser knyttet til Norge eller norske interesser. For at du/dere skal slippe å lete på alle museene for å se hva de har om 2. verdenskrig har vi samlet det mest relevante på disse sidene.