Motstandsarbeidet

Motstandsarbeidet 1940-1945

Hjemmefrontsdelen ligger i loftsetasjen over Rustkammeret. I 1990 under 50-års markeringen for den 9.april 1940, åpnet HKH Kronprins Harald det nye Hjemmefrontsmuseet. I Hjemmefrontsmuseet følges historien fra angrepet i april og Quislings tale over radio, og inn i okkupasjonen med gryende motstandsvilje og evne. Sabotasjehandlinger er beskrevet gjennom dioramaer. Dagliglivets strev har også fått sin plass.