Minne- og fanehallen

Minne- og fanehallen

Domkirken oppbevarte sin skulptursamling i et rom i Vekthuset. I 1975 ble skulpturene flyttet og en spesiell Fane- og minnehall etablert. Gamle trønderfaner danner rammen rundt minneplatene over falne fra Distriktskommando Trøndelags forsvarsområde i siste krig. Rommet også vigslet i 1975, og dette bør det tas hensyn til av de besøkende.