Det gamle Hjemmefrontsmuseet

Det gamle Nordenfjellske hjemmefrontsmuseum lå opprinnelig i et trebygg på det stedet hvor Erkebispegårdens arkeologiske museum ligger i dag. I papirer funnet etter motstandsmannen Herbert Helgesen ble det funnet en dreiebok, datert 6/1-1977. Dette er pr. dato den beste dokumentasjon på hvordan museet som brant ned i 1983 så ut. 

DREIEBOK FOR NORDENFJELDSKE HJEMMEFRONTMUSEUM

1. Forspillet

Tyske skip på havnen

2. 9. april

Kart Trøndelag - Narvik med inntegnet tyske krigsskip

Agdenes festning

Kampene ved Hegra

Britiske og franske tropper i Trøndelag – Nordland

3. Forræderi

Quislings radiotale

5. Kapitulasjonen ved Narvik


6. Riksrådsforhandlinqene

Protest fra borgere i Trondheim

Kongens nei

7. N. S. trer frem

8. Bystyret trekker seg

9. Hjemmefronten trer frem

Idrettsstreik

10. Forholdet til kommunistene

Tingstadgruppen m. m.

11. Gestapo etablerer seg

Phønix , Misjonshotellet, Vollan, Falstad

12. Rinnanbanden

Adding

13.Opprullinger

Unntakstilstand, skyting av gisler,

tortur

terror

14. Kampen for det frie ord

Ensretting av pressen

Illegal presse

15. Flyktningetrafikken til Sverige og over Nordsjøen

16. Milorg

17. Lingegruppen etablerer seg langs kysten med våpenlagre og instruktører fra Trøndelag til Helgeland

Majavatn

Aksjoner - Løkken verk

18. Festung Norwegen høsten 1943

Festningsverker

Flyplasser

Ubåt- og marinebunkers

19. Det politiske og administrative maktapparat (Reichskommissar)

20. Utenlandske slavearbeidere

 
 

21 . N. S . utvikler seg - forskjellige avdelinger

 
 

22. Holdningskampen

Paroler m.m.

23. Lærernes nei

Kirkenes ferden

Skjærstad

24. Kirkens kamp

Domprost Fjellbu

25. Tysklandsfangene

Tyske KZ-leire

Jødenes skjebne

Raselæren

26. Allierte aksjoner mot kystfart

27. Illegale radiostasjoner for Milorg og etterretning (SIS)

 
 

28. Tvangsutskrivning av arbeidskraft

 
 

29. Ernæringssituasjonen

Dagligliv.

30. Operasjon Title mot Tirpitz

31. Shetlandsgjengen

32. Gestapo slår til

33. Profittørvirksomhet

Utbyggingen av Værnes

34. Milorg kveles

35 . Psykologisk krigføring

Illegal motpropaganda

kongeblomst, binders, rød topplue

36. Kurertjeneste til Sverige

 
 

37. Nedbrenningen av Finnmark

Tysk retrett fra Finnmark

evakuering

38. Sabotasje mot tyske kommunikasjonsmidler

Amerikansk innsats i Trøndelag

39 . Polititroppene i Sverige

40 . Frigjøringen av Trøndelag og nordover

41 . Rettsoppgjør - demokratiet gjenopprettes