Utstillingene åpnet -festdag på museet

2.mai åpnet Marinemuseet sine nye utstillinger for publikum. Åpningen ble en festdag og flott markering. Utstillingene er åpne for publikum hver daq i hele sommersesongen.

Kystjegere, Afghanistan

Marinejegere

Kystvakten, Kald krig, Sjøforsvaret på det største på åtti-tallet, internasjonale operasjoner og Sjøforsvarets organisasjon i dag, dette er noe av det du kan se i de nye utstillingene,  som ble åpnet 2.mai av leder for utenriks- og forsvarkomiteen på Stortinget, Anniken Huitfelt. Sammen med flere av Sjøforsvarets sjefer, fylkesmann, ordfører og femti andre innbudte gjester ble åpningen markert med et flott program.

Utstillingene tar for seg en periode som hittil har vært lite omtalt i museet, og således kan museet i år som Sjøforsvaret fyller 200 år, presentere historien for hele denne tidsperioden. Arbeidet med utstillingene har pågått siden i august i fjor og det er nedlagt et stort og omfattende arbeid. Marinemuseets sjef, Hans Petter Oset, var svært fornøyd med tilbakemeldingene fra gjestene og deres opplevelse av utstillingene. Det er en rekke tablåer som viser dagens sjøforsvar, med en rib med skytter og båtfører, marinejegere som klatrer opp en skuteside og dykkere i ulike situasjoner for å nevne noe. I tillegg til tekstplakter er det sju videoskjermer som viser filmer fra de aktuelle temaene som presenteres.