Sjøkrigsskolen (SKKS)

Sjøkrigsskolen ble opprettet 27/10 1817 i Fredriksværn, under navnet «Søecadetinstitutet». Overflytting til Horten foregikk i 1864, og instituttet fikk ved den 8/1 1876 fastsatte nye plan navnet «Sjøkrigsskolen».

I 1943 ble Sjøkrigsskolen gjenopprettet i London, og i 1945 flyttet den til tyskerbrakker i Vogts gt., Oslo. I tiden som fulgte, ble forskjellige forslag om skolens geografiske plassering (Oslo, Horten eller Bergen) behandlet, inntil Stortinget bestemte at den skulle ligge i Wallemsviken ved Bergen. Den 3/9 1960 ble flyttingen gjennomført.

Sjefer:

Kommandørkaptein J. N. Muller (tillike sjef Fredriksværn Verft). . . . . . . . . ……….1817-32

Kommandørkaptein C. A. Bendz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….1832-50

Kommandør F. F.von Krogh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………1850-67

Capitaine J. E. Meyer, midlertidig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………1858-59

Kommandør H. Fries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............1867-70

Kommandør H. R. Smith, midlertidig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……...1870-71

Kommandør E. T. Rosenqvist. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……...1871-76

Kommandør K. G. Smith. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……..1876-82

Kommandør H. B. Ravn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……..1882-91

Kommandør H. I. Muller, midlertidig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……..1885-86

Kommandørkaptein J. Krøepelien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……..1891-98

Kommandørkaptein C. Sparre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….1898-00

Kaptein H. Hveem, midlertidig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….1900-02

Kommandør K. F. G. Dawes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….1902-10

Kaptein H. Hveem, midlertidig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………1910-11

Kommandør O. Dahl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……..1911-29

Kommandør J. F. Ziesler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……..1929-34

Kommandør G. C. Mørk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….1934-38

Kommandør E. Tandberg-Hanssen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……..1938-40

Kommandørkaptein N. L. Bruun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……..1943-46

Kommandørkaptein A. Sørenssen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……1946-51

Kommandørkaptein R. G. Bruusgaard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….1951-58

Kommandør F. H. Johannessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….1958-63

Kommandørkaptein K. E. Larsen, midlertidig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……1963-

Kommandør Hans S. Skjong…………………………….. ………………………….1963-68

Kommandør Charles O. Herlofson………………………… ………… ……. ……1970-75

Kommandør Bård Helle………………………………………………………………..1976-80

Kommandør Marquard O. Orning ……………………………………… …………1981-83

Kommandør Kåre J. Granmar ………………………….. ………………... ………1984-87

Kommandør Lars t. Sætre ……………………………………………… …  ………1988-93

Kommandør Kjell-Birger Olsen …………………………………………………….1994-96

Kommandør Ole Troye …………………………………………………....................1997-00

Kommandør Atle T. Karlsvik ……………………………………………................2001-02

Kommandør Tor Vestlie ……………………………….. ………………..................2004- 

 

Nestkommanderende:

Orlogskaptein Bård Helle ………………………………………………………. …...1964-69

Kommandørkaptein Bjørn Kjærstad …………………… …………………………1970-72

Kommandørkaptein Bjørn G. Barikmo ………………… …………………………1973-75

Kommandørkaptein Per Sollien ……………………………………………………...1976-78

Kommandørkaptein Tor G. Monsen ………………… ……………………  …. ….1979-82

Kommandørkaptein Jon Espesæther ………………………………… …………..1983-84

Kommandørkaptein Werner H. Johansen ………………………………………..1985-87

Kommandørkaptein Kjell-Birger Olsen……………………… ……………….......1988-89

Kommandørkaptein Arne Langeland ……………………………………… ……...1990-93

Kommandørkaptein Erik Magnussen ……………………………………... …. ….1994-95

Kommandørkaptein Erik H. Kierulf…………………………………………...........1996-99

Kommandørkaptein Geir E. Flage …………………………………………………..2000-01 

Kommandørkaptein Odd A. Nissestad …………………………………. ………..2002-03

Kommandørkaptein Tom E. Lilletvedt ………………… …………………………2004-06