Befalsskolen for Marinen (BSMA)

Ble opprettet 1 januar 1985, samme dag som Sjømilitære Korps ble nedlagt. Første kull ble tatt opp 1 august 1985. Omleggingen var ikke ønsket av Sjøforsvaret, men Forsvarets ledelse ville innføre ordningen i tråd med praksis i Hæren. Skolen ble etablert i lokalene etter SMK på Karljohansvern i Horten. BSMA eksisterte fram sommeren 2002 hvor den ble slått sammen med Befalsskolen for Kystartilleriet (BSKA). Den sammenslåtte befalsskolen ble etablert i BSMAs og Karljohansvern Orlogsstasjons lokaliteter. Navnet på denne skolen var Befalsskolen for Sjøforsvaret (BSS). BSS flyttet i 2009 til Bergen hvor skolen fortsatt er virksom samlokalisert med Sjøkrigsskolen.

Sjefer:

Kommandør Sven A. Hansen ………………………………………………….1.1.1985 - 30.8.1985

Kommandør Thor Høyland ……………………………………………………..13.8.1985 - 12.8.1988

Kommandør Leif C. A. Andersen …………………………………………….12.8.1988 - 27.8.1993

Kommandørkaptein Sverre Fiskaa ……………………….. ……………… 27.8.1993 - 5.8.1994

Kommandørkaptein Werner H. Johansen …………………… ………… 5.8.1994 - 1.3.1997

Kommandørkaptein Jørn-Espen Brinck-Johnsen ………………………1.3.1997 - 28.6.2002

Befalsskolen for Sjøforsvaret (BSS) (Opprettet fom 2002)

Sjefer:

Kommandørkaptein Per J. Skjegstad……………………. …………………. 2002-06

Kommandørkaptein Geir V. Thorkildsen …………………………………….2006-