Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 5
15.08.1940

Undervannsbåten B1 ble innlemmet i den britiske 7. Ubåtflotilje og stasjonert ved Rothesay på vestkysten av Skottland. Dermed var kimen til videreføringen av det norske undervannsbåtvåpenet etablert. Frem til 24. april 1944 ble B1 benyttet som opplærings- og skolefartøy for egne ubåtmannskaper, samt som målfartøy for øvelse med overflatestyrker der opplæring av ASDICoperatører var en viktig del av virksomheten. Kort beskrivelse av B-klassen, se 1/2-1923.

15.08.1953

Kystartilleriet ble overført fra Sjøforsvaret til Hæren for å inngå i det nye Artillerikorpset. Artillerikorpset ble imidlertid, etter senere beslutning av Stortinget, ikke opprettet.

15.08.1959

Viseadmiral Erling G. Hostvedt overtok som Sjef for Marinen og avløste viseadmiral Peter J. Espeland Jacobsen. Kystartilleriet var i 1957 blitt tilbakeført til Marinen, men navnet på forsvarsgrenen ble først endret til Sjøforsvaret 1.januar 1961.

15.08.1978

Det første kvinnelig befal, Oddrun H. Ofte, utdannet ved Sjømilitære Korps, administrativ linje, forvaltning, ble ferdig med ordinær grunnutdannelse og gitt grad som kvartermester. Hennes første tjenestested var Sjøforsvarets forsyningskommando (SFK).

15.08.1994

Minejaktfartøyet KNM OKSØY (3) ble overtatt og heiste kommandoen med kapteinløytnant Peter Reed-Larsen som skipssjef. HM Dronning Sonja var gudmor. Dette var første fartøy i den nye klassen med mineryddere. Fartøyet ble bygget etter katamaranprinsippet, og av forsterket plast etter ”sandwich-metoden”. Det ble bygget ni fartøyer, fire minejaktfartøyer slik som KNM OKSØY (3) og de øvrige fem har fått status som minesveipere (ALTA (3)-klassen). Minejaktfartøyene ble gitt navnene KNM OKSØY, KNM KARMØY (4), KNM MÅLØY (2) og KNM HINNØY (2) mens minesveiperne fikk navnene KNM ALTA (3), KNM OTRA (2), KNM RAUMA (2), KNM ORKLA (2) og KNM GLOMMA (3). Minejaktfartøyet KNM OKSØY(3) var bygget ved Kværner, Mandal og sjøsatt 8. mars 1993. Nykonstruksjonen representerer et dristig valg som er tatt av norske marinemyndigheter ved å bygge denne type fartøyer. Kort beskrivelse av OKSØY/ALTA-klassen: Deplasement: 367 tonn Fart: 22 knop (vannjet) Besetning: 41 mann Hovedbestykning: 2-20 med mer kanoner og 2-12,7 med mer MG