Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 4
21.10.1967

På ”Royal Navy´s Trafalgar Day” ble den exbritiske jageren EILATH, under israelsk flagg, senket av STYX raketter utskutt fra egyptiske fartøyer. Denne hendelsen bidro til økte bevilgninger til utvikling av den norske PENGUIN raketten. To år senere ble raketten satt i produksjon og var da den første operative overflate-til-overflate rakett i NATO.

21.10.1977

Mineleggeren KNM VIDAR (4) ble overtatt og heiste kommandoen med kommandørkaptein John G. Martinsen som skipssjef. KNM VIDAR (4) var det første av to fartøyer som ble bygget av denne typen. Det andre fartøyet fikk navnet KNM VALE (4). Fartøyet er fortsatt i tjeneste. Kort beskrivelse av VIDAR (4)-klassen: Deplasement: 1.673 tonn Fart: 15 knop Besetning.: 50 mann Bestykning.: 2-40 med mer kanoner, torpedoer og miner

21.10.2003

Stortinget beslutter anskaffelse av ytterligere fem missiltorpedobåter i SKJOLD-klassen. Fartøyene planlegges levert i perioden 2006-2009

Stortinget beslutter anskaffelse av ytterligere fem missiltorpedobåter i SKJOLD-klassen. Fartøyene planlegges levert i perioden 2006-2009

21.10.2008

Tørrdokken på Haakonsvern ble offisielt åpnet av statsminister Jens Stoltenberg i nærvær av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Dokken som ligger i fjell ble bygget for å kunne dokksette NANSEN-klasse fregatter er en utvidelse av den gamle fjelldokken. Tørrdokken er 143 meter lang, 24 meter bred, 9 meter dyp og har en høyde på 37 meter.