Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 3
16.07.1914

Europa-ukens regatta ble avholdt ved KARLJOHANSVERN i Horten med 150 deltagende båter, blant andre Tyrklands Keiser Wilhelms ”Meteor”. Tanker omkring krigsfaren i Europa ble bevisst skjøvet til side.

16.07.1945

Undervannsbåtene ULA (1), UTSIRA (1) og B1 returnerte til Bergen etter krigen. For transitten tilbake til Norge var kommandoen midlertidig heist på B1 med utskreven løytnant Olav Bristol som skipssjef. UVB-stasjonen oppretter foreløpig standkvarter i Bergen ved bruk av den tidligere tyske UVB-bunkeren BRUNO og UVB-leiren på Melkeplassen (tidligere ”Ubootlager Prien”). Imidlertid tjenestegjorde ULA (1) og UTSIRA (1) i britiske farvann frem til november som målfartøy for overfl atestyrker. Dette for å frigjøre britiske UVB´er som skulle tjenestegjøre i Stillehavet i krigen mot Japan. Kapteinløytnant Reidar M. Sars ble tilbeordret som sjef for UVBdivisjonen og UVB-stasjonen. Kort beskrivelse av ULA (1) og UTSIRA (1), se 7/12-1941 og B1, se 1/2-1923.

16.07.1981

Kystvaktskipet LAFJORD med løytnant Asbjørn Ullebø som skipssjef, skjøt i alt 16 skudd mot fiskefartøyet BORGØYGUTT før det stoppet. Fiskefartøyet fisket ulovlig i Nordsjøen og forsøkte å komme over i engelsk sektor for å unngå inspeksjon. Først etter to direkte treff stoppet fartøyet, og en inspektør fra Kystvakten gikk om bord. Fartøyet var britisk eid, men med norsk skipper.

Kystvaktskipet LAFJORD med løytnant Asbjørn Ullebø som skipssjef, skjøt i alt 16 skudd mot fiskefartøyet BORGØYGUTT før det stoppet. Fiskefartøyet fisket ulovlig i Nordsjøen og forsøkte å komme over i engelsk sektor for å unngå inspeksjon. Først etter to direkte treff stoppet fartøyet, og en inspektør fra Kystvakten gikk om bord. Fartøyet var britisk eid, men med norsk skipper.