Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 2
25.01.1956

Fregatten KNM DRAUG (3) ble overtatt og heiste kommandoen med kapteinløytnant Erling S. A. Zachariassen som skipssjef. KNM DRAUG (3), EX PENETANG, var opprinnelig utlånt fra Canada, men ble formelt overført til Norge i begynnelsen av 1959. Fartøyet var en av tre fartøyer som ble overtatt fra den canadiske marinen og tilhørte RIVER-klassen. De øvrige fartøyer var KNM TROLL (3) og KNM GARM (2). KNM DRAUG (3) grunnstøtte på Island 20. juni 1964 og ble deretter utrangert og solgt.

25.01.2002

Flaggkommandør Arild-Inge Skram utnevnt i grad og beordret som Kystvaktinspektør. Skram hadde fungert i stillingen siden september 2001. Han avløste flaggkommandør Alv Håkon Klepsvik som samtid ble utnevnt til midlertidig kontreadmiral og beordret til stillingen som kommandør for Sjøstridskreftene i Nord-Norge (KOMSJØNORD)