Brente gjenstander fra Kongeskipet dukket opp

En februar dag i 2011 hang en pose på døra til nabomuseet vårt - en forvridd tekanne og skipssjefens ordrebok var blant det som dukket opp. Muligens en angrede verftsarbeider som ville gi tilbake klenodier fra kongskipsbrannen. Nå får de hedersplass på Marinemuseet.

Torsdag 7. mars 1985 begynner det å brenne ombord på K/S Norge mens det ligger i dokk ved Horten verft. Under sveisearbeider går det galt og det som ikke skulle skje blir til en katastrofal brann. I nesten ett døgn kjemper branvesenet før brannen er slukket. 

Det viste seg i etterkant av brannen at det brukt mellom 80 og 100 sett med røykdykkerflasker i arbeidet med å lokalisere og slukke brannen. Det var lagt ut nærmere 1000 meter med brannslanger. Brannsjefen skrev i sin rapport fra brannen at det aldri var mangel på verken utstyr eller mannskaper for å bekjempe brannen ombord i kongeskipet. Det var skipets mange dobbelt skott som sammen med den mørke giftige røyken, fra blant annet korkisolasjonen, som gjorde arbeidet så vanskelig. 

I dokka lå et sørgelig syn. Kongeskipet som nesten var ferdig etter fem måneder med arbeider ombord og som etter planen skulle forlatt Horten noen dager seinere, lå totalt utbrent. Midtskips var nesten alt som kunne brenne, brent.

Mange tvilte på om det var mulig å reparere kongeskipet. For de ansatte og ledelsen ved verftet var hendelsen svært vanskelig. Først og fremst fordi den betrodde oppgaven med å utføre reparasjoner på kongens skip hadde gått så utrolig feil, men kanskje like ille var det at de nå måtte tåle store pressoppslag med sviende kritikk av det ”kriserammede Horten Verft”.

Eksperter fra Norsk Veritas kunne etter å ha undersøkt kongeskipet fastslå at brannen ikke hadde ført til strukturendringer i skroget, noe som gjorde det teknisk mulig å restaurere skipet. Dermed var det et økonomisk spørsmål om kongeskipet skulle settes i stand.

Kongen var helt klar i sin holdning til fartøyets fremtid. Var båten sunn, skulle den bygges opp igjen. Med det mente han at hadde skroget klart seg og kunne brukes, skulle kongeskipet restaureres. Med rapporten fra Veritas var det liten tvil om hva Kongen ville. Når det i tillegg viste seg at motorene stort sett hadde sluppet unna brannens herjinger, uten nevneverdige skader var, det ingen diskusjon lenger. Seinere fikk Horten verft jobben med å bygge fartøyet opp igjen.

Trolig har flere ansatte passet på å sikre seg suvernier fra Kongeskipet. Vi vet ikke historien bak gjenstandene som nylig hang på døra til Lokalhistorisk Senter og som ble overbrakt oss på Marinemuseet. Kanskje en angrende synder. Nå blir gjenstandene utstilt i museet ... og kanskje dukker det opp flere slike godbiter.