Luftforsvarsmuseet i media

Vår F-4 Phantom fra den tiden den var lagret innendørs.

Tidligere lagret innendørs: F-4 Phantom

Luftforsvarsmuseet og Forsvarets Museer er av og til i media. Denne gangen er det Avisa Nordland som har laget en reportasje om shelterproblematikken.

Vi er for det meste ikke en militær avdeling som figurerer ofte i media. Denne gangen har vi kommet i offentlighetens søkelys fordi vi har fly stående utenfor en tom militær hangar. 

Se http://www.an.no/nyheter/article7243267.ece

Vi ønsker ikke å polemisere rundt problematikken om Forsvarsbygg og husleie, men vi vil i dette innlegget informere om at flyet, selv om det står utendørs, ikke tar uopprettelig skade av å stå ute et år eller to. Utendørs lagring er ikke en varig løsning, men for en kortere periode, på et eller to år, kan vi akseptere dette. Videre er ikke flyet et av våre primære objekter i samlingen.

Imidlertid er altså ikke utendørs lagring en langsiktig løsning, og vi vil forsikre alle interesser om at vi jobber hardt med å finne en bedre og langsiktig løsning på saken.