Mirage

Mirage

Mirage i magasin

Mirage III var et franskprodusert fly fra Dassault fabrikken, og ble brukt av mange land, blant annet av Frankrike selv. Vårt fly kommer fra Frankrike, men er ikke av avgjørende viktighet for den historien vi skal fortelle til publikum, så flyet er derfor magasinert. 

Les mer om Mirage på Wikipedia.