F 86 K

F 86 K

Vår F86 gjennomgår en konserveringsprosess og ettersyn i verkstedhangaren i Bodø. 

Norge opererte på 60-tallet en type av Sabrejet som har betegnelsen F86K. Dette var Luftforsvarets første jetjager med etterbrenner og radar, og således det første flyet med allværskapasitet.  

Flyet som Luftforsvarsmuseet har magasinert i Bodø er malt i fargene til the Flying Jokers, et akroteam som var i drift i Luftforsvaret på 50- og 60tallet.