F-5 Serienr 572

F-5 Serienr 572

F 5 Serienr 572 i magasin

F 5 Freedom Fighter var et mye brukt fly i hele verden. Luftforsvaret hadde mange i sin tjeneste. Noen av flyene som ble brukt av Luftforsvaret ble oppdatert ut over 80- og 90tallet, men ikke alle. 572 er et av flyene som ikke ble modifisert, og fremstår da som det gjorde før de store oppdaterings- og modifiseringsprogrammene ble gjennomført. 

De 11 første F-5 flyene, to F-5B og ni F -5A, landet på Sola flystasjon den 26. februar 1966 etter en flytur på drøye 10.000 km fra Edwards. De hadde startet den 21. februar og turen gikk via flystasjonene Kirtland, England, Langley og Loring i USA, så til Goose Bay i Canada, videre til Søndre Strømfjord på Grønland, Keflavik på Island og Prestwick i Skottland, før den siste turen over Nordsjøen til Sola. Samtlige fly var øremerket for 336 skvadron på Rygge, den første skvadronen som fikk æren av å ta de nye flyene i bruk. Den offisielle overtakelsen i Norge fant sted på Rygge hovedflystasjon den 22. mars 1966.

Under våpenhjelpavtalen skulle Norge motta i alt 56 F-5A og seks F-6B, nok til å utstyre tre skvadroner. Nå ønsket man fra norsk side å utruste til sammen fire jagerbomber-skvadroner, samt å konvertere 718 og 717 skvadron til F-5. Det ble derfor etter hvert plassert bestillinger hos Northrop på 22 F-5A, 16 RF-5A og 8 F-5B, alle fullt finansiert med norske midler. De siste åtte flyene, alle av typen F-SA, ankom til Norge i desember 1970. Les mer...