Militære reglementer og håndbøker gjennom 300 år

Ved Forsvarsmuseets bibliotek har vi gjennomført et prosjekt med det resultat at norske og norskbrukte militære reglementer og håndbøker fra 1740 til i dag er blitt tilgjengelige for publikum.

I løpet av prosjektet er museets ca 3700 reglementer og håndbøker ordnet i systematiske samlinger, noe som blant annet synliggjør den historiske utviklingen.

Reglementene er primærkilder og bruksanvisninger til militære gjenstander og handlinger og derfor helt sentrale i militær- og forsvarshistorisk sammenheng. Om ikke virkeligheten alltid har fulgt "boken" gir de oss kunnskap om hvordan det var tenkt. Enkelte er flott utført eller designet for bruk i formater ment å ha med seg overalt.  Det eldste vi kjenner som har vært brukt i Norge er tyskspråklig og utgitt i København i 1740.

Museets samlinger dekker først og fremst reglementer og håndbøker felles for alle forsvarsgrener og for Hæren.

I løpet av prosjektet har vi samarbeidet med FOBID (Forsvarets oversikt over bestemmelser, instrukser og direktiver), en avdeling under Forsvarssjefen som har sørget for at alle reglementer utgitt etter 1945 er å finne elektronisk i Forsvarets interne base.

Museets reglementer lånes ikke ut men kan benyttes og eventuelt kopieres på lesesalen til Forsvarsmuseets bibliotek.