Kanonoppstillingsplassen ligger ved Vestre Strandbatteri på Søndre kaholmen

Kanonoppstillingsplassen

Kystartilleriet ble egen forsvarsgren i 1899, under navnet Festningsartilleriet. Mange ulike kanoner har vært i bruk gjennom årene. På Kanonoppstillingsplassen har vi samlet en del materiell som har vært i bruk ulike steder på norskekysten, mesteparten i tidsrommet etter 1945.

Ved hver kanon står det en plakat som gir informasjon om hver enkelt kanon: hvor de var plassert, historikk forøvrig og en del artilleritekniske detaljer. Vi gir her noen eksempler.

10,5 cm SKC/32

10,5 cm SKC/32 i 8,8 cm MPLC/30 lavett

Kanonen er konstruert av Rheinmetall og ble produsert på lisens av tyske fabrikker for den tyske marine. Kanonen finns også som ren fartøyskanon og ubåtkanon i spesielle lavetter, men med MPLC/30 lavetten ble den kun brukt som luftvernkanon.

Som luftvernkanon fantes den både i manuell versjon, halvautomatisk versjon - oppgradert fra 8,8 cm, og halvautomatisk versjon med lademotor og heldekkende panserskjold.

Sistnevnte versjon hadde en skuddtakt på 20 - 25 skudd pr. minutt. Den utstilte kanonen har en skuddtakt med halvautomat på 10-12 skudd pr. minutt. Den er satt sammen av kanonrør fra Kopås fort, underlagt Oscarsborg Festning, og lavett med skjold fra Krossodden fort ved Kristiansand. Begge disse er igjen opprinnelig fra luftvernbatterier i Bergen.

Skjoldet er norskprodusert for montering av kanonen i kasematt. 10,5 cm SKC/32 i luftvernaffutasje ble fra 1950-tallet og frem til utfasingen på 1990-tallet standardkanon i Kystartilleriet. Kanonmateriellet kom fra de eks-tyske marineluftvernbatteriene, som stod rundt Bergen og Trondheim, og materiell montert ombord i de gamle, norske panserskipene Harald Haarfagre og Tordenskjold, og materiell mottatt fra Danmark i 1959 og 1962.

Den utstilte kanonen representerer en norsk modifisering av den oppgraderte, halvautomatiske versjonen av kanonen. Denne kanonen ble demontert i 1998 og så brakt til Oscarsborg Festning. Kanonen hadde en skuddvidde på 15 400 meter.

15 cm SKC/28

15 cm SKC/28 i 15 cm Dopp. LC/36

Kanonen er konstruert og produsert av Rheinmetall, som hovedbevæpning på det tyske hangarskipet Graf Zeppelin.

Den utstilte kanonen ble prøvemontert ombord i 1940, men byggingen av skipet ble stanset. I 1943 ble kanonmateriellet frigitt til kystartilleriformål, og et batteri med to tvillingkanoner ble vinteren 1943/44 satt opp på Store Korsnes i Altafjorden. Dette batteriet ble evakuert til Karlsøy i Troms vinteren 1944/45.

Etter krigen stod batteriet lagret i Harstad for et planlagt batteri på Sandsøy. Etter revisjon av planene havnet kanonene på det nybygde Grøtavær fort utenfor Harstad, i 1962.

Batteriet ble demontert i 1998 og denne kanonen ble brakt til Oscarsborg Festning. Kanonen hadde en skuddvidde på 22 000 meter.

Det er ytterligere en del kanoner oppstilt. Samlet gir de et interessant bilde av kapasiteten til Kystartilleriet etter krigen, blant annet:

15 cm  SKL / 45  NORD-ARNØY  ( BODØ )

15 cm SKC / 28  NES  ( LØDDINGEN )

127 cm SKC / 34  BREMNES  ( BODØ )

15 cm  BOFORS  HKL /50  TORÅS