Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 1
18.04.2003

21 MTB skvadron (LOM, TEIST, ØRN, STEGG) startet sitt oppdrag i NATO artikkel 5 operasjonen ACTIVE ENDEAVOUR i Middelhavet. Oppdraget var kontroll med skipstrafikken gjennom Gibraltarstredet (STROG). Oppdraget varte i 6 mnd. ACTIVE ENDEAVOUR ble iverksatt i november 2001 som en konsekvens av angrepet på World Trade som et ledd i bekjempelsen av internasjonal terrorisme. KNM NARVIK som høsten 2001 var i STANAVFORLANT bidro i denne operasjonen og avsluttet sin deltagelse 26. januar 2002. I tillegg deltok KNM Trondheim i samme operasjon høsten 2002. Ubåten KNM UTVÆR ble deployert til Middelhavet vinteren 2003 for 3mnd deltagelse i ACTIVE ENDEAVOUR.

21 MTB skvadron (LOM, TEIST, ØRN, STEGG) startet sitt oppdrag i NATO artikkel 5 operasjonen ACTIVE ENDEAVOUR i Middelhavet. Oppdraget var kontroll med skipstrafikken gjennom Gibraltarstredet (STROG). Oppdraget varte i 6 mnd. ACTIVE ENDEAVOUR ble iverksatt i november 2001 som en konsekvens av angrepet på World Trade som et ledd i bekjempelsen av internasjonal terrorisme. KNM NARVIK som høsten 2001 var i STANAVFORLANT bidro i denne operasjonen og avsluttet sin deltagelse 26. januar 2002. I tillegg deltok KNM Trondheim i samme operasjon høsten 2002. Ubåten KNM UTVÆR ble deployert til Middelhavet vinteren 2003 for 3mnd deltagelse i ACTIVE ENDEAVOUR.