Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 1
28.05.1941

Utenriksministrene Trygve Lie og Anthony Eden undertegnet en ny og detaljert militæravtale som regulerte kommandoforholdet mellom britiske myndigheter og norske styrker, samt de økonomiske betingelser. I korthet gikk dette ut på at norske land-, luft- og sjøstridskrefter skulle opprettes i Storbritannia for norsk regning både når det gjaldt lønninger, administrasjon og vedlikehold. Unntatt var de fire FLOWER-klasse korvetter (senere fem), hvor Royal Navy (RN) skulle bekoste driftsutgifter og reparasjoner. (Se 28/4-1941)