Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 2
24.09.1905

Forhandlingene i Karlstad mellom Norge og Sverige fikk en fredelig løsning, og den spente situasjonen mellom de to land var derved over. De to lands flåtestyrker i ytre Oslofjord trakk seg derfor tilbake, og fartøysutrustningen ble gradvis trappet ned til fredsnivå.

24.09.1982

Sjøforsvarets kystvaktstasjon Sortland (SKYS) ble overtatt, og kommandørkaptein John Årst heiste kommandoen som sjef for Kystvaktskvadron Nord (KV NORD).