SAAB 91B-2 Safir

25 SAAB Safir ble levert i 1956 - 57 som erstatning for Fairchild Cornell. Flyene ble først og fremst benyttet i den grunnleggende treningen ved flygeskolen på Værnes. De første årene var enkelte også i bruk ved støttevingene i Sør-Norge og 335 skvadronens B-ving på Gardermoen. 

Økt inntak av flyelever medførte at ytterligere fem Safir ble anskaffet i 1978. Alle gjenværende fly ble utrangert i 1982. Flysamlingens nr 329 var i tjeneste fra 1957 til 1982. Flyet var stasjonert vekselvis på Ørland og Værnes fra 1957 til 1973, og deretter fast ved Flygeskolen på Værnes.