Piper Cub

Denne populære flytypen har vært i bruk både sivilt og militært siden 1930- årene. Norge mottok 16 L-18C i 1955, til bruk ved Feltartilleriets flytropper. Flyene fikk tilhold på Værnes, og der ble det også arrangert kurs for befal fra Hæren. Enkelte fly ble fordelt til Feltartilleriets avdelinger og stasjonert på Bardufoss og Haslemoen etter behov.

Fra slutten av 60-årene ble Piper Li 8C stort sett brukt til skoleflyging. Luftforsvaret hadde ansvar for all teknisk tjeneste på flyene mens de operativt var underlagt Feltartilleriet. 11992 ble de gjenværende flyene overlatt til Norsk Aero Klubb, som igjen fordelte dem på flyklubber landet over. Flysamlingens nr. 845 har blant annet vært brukt ved OP-avdelingens skolevirksomhet. Fra april 1958 til august 1959 var flyet stasjonert på Bardutoss som en del av den stående beredskap ved Brigaden i Nord- Norge. Det totalhavarerte 11976, og kom deretter til Luftforsvarets tekniske skolesenter på Kjevik. Her ble det bygget opp som undervisningsobjekt og overført til Forsvarsmuseet i 1982.