Northrop N3 PB

Marinens Flygevåpen bestilte i Mars 1940 24 stk N-3PB maritimt patruljefly. Etter den tyske okkupasjonen av Norge ble seks stykker levert til Canada for trening av norske mannskaper, og 18 stykker levert til Island, hvor 330 skvadron ble opprettet 25 April 1941 som en del av Coastal Command i RAF. 

Fra baser i Reykjavik, Akureyri og Budareyri ble Northrop-flyene brukt til patruljering av farvannene rundt Island og som eskorte for konvoier. Det var lange tokt over åpent hav og farlig farvann. Flyene var ved en rekke anledninger involvert i kamper med både u-båter og tyske langtrekkende patruljefly av typen Focke Wulf 200 Condor. 

Forsvarets Museer sin N-3PB er unik, det eneste gjenlevende eksemplar i verden. Den fløy sitt føste operative tokt fra Island den 5 august 1941.Flyet havarerte i elven Thjorsa den 21 April 1943 og ble berget i 1979, og restaurert på Northrop-fabrikken i USA. Restaureringen var en gave til Norge.