Interstate S.1A Cadet

To Interstate Cadet ble i 1942 gitt i gave til Flygevåpnenes treningsleir i Canada. bedre kjent som Little Norway. Flyene ble benyttet i forbindelsesoppdrag mellom Island Airport i Toronto og Muskoka flyplass, samt ved øvelser og for utflukter til Vesle Skaugum. Begge flyene ble overdratt vederlagsfritt til Norsk Aero Klubb i 1946.

Nr 505 ble registrert LN-DAV i 1947 og totalhavarerte i 1951. Norsk Flyhistorisk forening fikk overført eiendomsretten i 1970 og tilbakeførte flyet til sitt opprinnelige utseende. i 1985 ble det gitt som gave til Forsvarets Museer.