Cessna Bird Dog

 

Cessnas Model 305 vant i 1950 en konkurranse i regi av US Army om et nytt to-seters kommunkasjons- og observasjonsfly. Fra 1960 til 1968 mottok Norge i alt 27 slike fly for artilleriobservasjon og ildledelse ved Feltartilleriets Fly-OP tjeneste.

En del fly ble fordelt til fast oppsatte avdelinger ved Feltartilleribataljonen i Nord-Norge, med stasjon på Bardufoss og Setermoen. Noen også til Feltartilleriets øvingsavdeling på Haslemoen. De øvrige ble lagret på Gardermoen, Torp og Værnes og brukt som innbyttefly. Flyene ble fløyet med besetninger fra Hæren. Den 1. januar 1992 ble Feltartilleriets Fly-OP tjeneste lagt ned og de gjenværende Cessna-flyene tatt ut av tjeneste. Flysamlingens nr. 4953 kom til Norge i 1968, og fikk hjemmestasjon først på Gardermoen og deretter Torp. Flyet var i tjeneste til 1992 da det ble fløyet til Garderrnoen.