Bell 47 D-1

Bell 47 serienr 642 tjenestegjorde i Luftforsvaret fra 1953 til 1968.

I 1953 anskaffet Luftforsvaret 6 stk Bell 47 for å styrke redningstjenesten. Etterhvert ble satt opp i helikopterseksjoner rundt om på de forskjellige flyplassene. De hadde forholdsvis liten kapasitet og var også ofte utsatt for uhell. Dette helikopteret har hatt 3 større havarier, i 1953, 1956 og 1959. Hver gang ble helikopteret reparert og har til sammen nesten 6100 flytimer i Luftforsvaret, før det ble utfaset og solgt i 1969. Maskinen ble tilbakeført til Luftforsvaret i 1972.