Foto: Anders Utgård/LMU

Forsvarets Flysamling Gardermoen

Forsvarets Flysamling Gardermoen er Forsvarets Museer sitt magasin (lager) for fly som ikke får plass i hovedutstillingen i Bodø. Magasinet er en erstatning for den gamle museumshangaren som måtte rives da Gardermoen Lufthavn Oslo ble bygget på 90-tallet. Bygget huser i dag ca 32 fly av forskjellige størrelser og alder, fra Norges første fly "Start" til Hercules 953 "Tor" som er det siste tilskuddet til samlingen. 

Flysamlingen er et stort bygg på nesten 10.000 kvadratmeter, og er formet som en hestesko. Vi har et restaureringsverksted på flysamlingen, hvor frivillige restaurerer et Junkers Ju 88 som skal inn i flyhallen når det er ferdig. Bygget har en egen klimakontrollert sone hvor vi magsinerer de eldste flyene i samlingen, blant annet "Start", som er norges første fly, videre en BE2 og en Farman, de to siste er 

Foto: Anders Utgård/LMU

dobbeltdekkere bygget av tre, ståltråd og seilduk. Videre har vi to store tyske fly med historie fra invasjonen i Norge, en Heinkel He 111 og en Junkers Ju 52. Flyene er fremstilt som de var under overfallet på Norge i 1940. Vi har også verdens eneste gjenlevende eksemplar av sjøflyet Northrop N3 PB som 330 skvadronene brukte fra baser på Island under krigen. 

Du kan se en Spitfire, en Lockheed Lodestar fra stockholmsruten, og et stort antall fly fra etterkrigshistorien til Luftforsvaret, for å nevne noe. 

Disse sidene vil etterhvert fylles med informasjon om hvert enkelt fly.

Lockheed C-60A Lodestar

Lodestar ble benyttet på ruten mellom Stockolm og Skottland under krigen, og de norske flyene fraktet til sammen over 2700 nordmenn til storbritannia. Ruten hadde også en viktig funksjon for transport av post mellom norske myndigheter i London og legasjonen i Stockolm. 

De Havilland DHC 6 Twin Otter

Luftforsvaret anskaffet fire Twin Otter i 1967, og et femte fly i 1973 som erstatning etter havari. Alle Twin Otter flyene tjenestegjorde ved 719 skvadron på Bodø fra de ankom Norge og helt til de ble faset ut i forbindelse med skvadronens nedlegelse 31 desember 2000. Museets fly har serienummer 7062.

Douglas C 47 A Dakota

Denne flytypen var uten sammenligning den mest brukte i sin klasse, både militært og sivilt, gjennom flere tiår. Selv i dag er et betydelig antall fly fortsatt i tjeneste. Norge anskaffet våren 1945 syv C47 og tre C 53, en litt annen versjon. Omlag ett år senere ble alle ti tildelt nyopprettede Det Norske Luftfartsselskap AS. 

Supermarine Spitfire PR XI

Spitfire PR XI er en fotorekognoseringsvariant av det mer berømte jagerflyet F mk IX, med all beværpning fjernet. isteden er det installert to-tre kameraer for skrå- og vertikalfotografering. Flytypen kunne operere i høyder på hele 44.000 fot uten trykkabin.

Noorduyn Norseman Mk IV

Denne flytypen ble konstruert for bruk under tøøfe klimatiske forhold, og kunen utstyres med skin, hjul eller flottører etter behov. Norge mottok 8 stk Norseman i 1945, og 14 stk i 1953. 

Sikorsky H-19 D-4 Chickasaw

Dette er det første store helikopteret som kom i masseproduksjon. I tilegg til betydelige militære leveraner, var det også en salgssuksess på det sivile markedet. 

Bell UH-1B Iroquis

I 1962 besluttet Luftforsvaret å satse på Bell UH-1B som middelstungt helikopter. De første 12 ble Levert som våpenhjelp fra 1963 til 1965. Ytterligere 25 ble kjøpt brukt fra USA mellom 1966 og 1976.