Videregående skole

Norges Hjemmefrontmuseums opplegg til videregående skole består av en introduksjon om utstilling og historisk tema ved en av museets ansatte, og gruppearbeid med oppgaver i utstillingen. Det anbefales at læreren bruker tid på en oppsummering av gruppearbeidet i etterkant av besøket.

Oppgavene har 8 forskjellige temagrupper. Elevene jobber i smågrupper og hver gruppe får sitt eget tema til fordypning. Samtidig oppfordrer oppgavene til å se på utstillingen som helhet, og/eller drøfte utstillingens tolkninger og fremstillingsmåter.

En nærmere beskrivelse finner du i infoarket til læreren.
Last ned oppgaven her.

For enkelte VG1 klasser kan det være aktuelt å jobbe med opplegget til ungdomsskolen for 9.-10. trinn.

Praktisk informasjon

  • Skolebesøk er gratis
  • Skolebesøk bestilles på forhånd
  • Det er en fordel om faglærer følger elevene
  • Kontakt:

    resepsjon.nhm@gmail.com
    Tel. 23 09 31 38 (kl. 10-16)