Hold tett! Pass munnen! Ti!

Fra Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA) har Forsvarsmuseet fått overført en omfangsrik samling med "vær-varsom-plakater". Praksisen med å henge opp slike plakater ved militære avdelinger og offentlige kontorer skal ha startet i London under verdenskrigen 1939-1945 og videreført som en del av holdingsarbeidet og opplysning om taushetsplikt gjennom hele "Den kalde krigen".

Plakatene ble produsert ved FSA sannsynligvis av ansatte med tegneferdigheter. Den eneste vi kjenner navnet til er Casper Kielland Aanesen, jurist ved FSA/II som skal ha tegnet flere av dem. De er gjerne tegnet i serier med et tema i forskjellige varianter og med navn som "Edderkoppen", "Hold tett", "Pass munnen", "Ti" eller "Er du det svake punkt". I tillegg til norske plakater inneholder samlingen tilsvarende utenlandske som ansatte ved FSA har samlet inn på tjenestereiser.

FSA har digitalisert plakatene som er tilgjengelige på FSAs hjemmesider på Forsvarets intranett. Lokalisering: FMUs tegningsarkiv skuff I1 (utenlandske), I2 (norske).