"Fritt folk" til Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Tirsdag 28. februar ble arkivboksene med avisen "Fritt folk" overlevert fra Forsvarsmuseets bibliotek til biblioteket ved HL-senteret. På bildet Mette Guderud fra FMU og Ewa Mork fra HL-senteret.

Forsvarets museer har lenge jobbet med å få bedre oversikt over dokumentasjonen ved de forskjellige museene i organisasjonen. Selv om museene i Forsvaret ble konsolidert i 1978 og 1995 står det fortsatt igjen arbeid når det gjelder effektivt samarbeid. Felles bibliotekkatalog for alle museene har siden 2003 gitt oss mulighet til å vurdere om vi har for mange eksemplarer av enkelte titler. Samarbeidet gjør at vi kan yte bedre service overfor publikum og luke ut dobbelteksemplarer som igjen sparer magasinplass. Det er et prioritert mål for museene å utnytte magasinplassen mer effektivt.

Siden både Norges Hjemmefrontmuseum og Forsvarsmuseet hadde et eksemplar av ”Fritt folk”, avisen som var partiorganet til Nasjonal Samling fra 1936-1945, var det naturlig å gi bort et av eksemplarene. Vi tok derfor kontakt med biblioteket ved HL-senteret for å høre om de var interessert. Det viste seg at HL-senteret hadde ønsket seg denne avisen lenge. For oss var dette en fin anledning til å få et tettere samarbeid med et bibliotek vi har mye til felles med.

 Vi er sikre på at avisen nå er riktigere plasser på Holocaustsenteret enn den var på Forsvarsmuseet.