• INTOPS-utstillingen på Forsvarsmuseet
    Den 8. mai 2012 åpnet Forsvarsmuseet en ny fast utstilling om norsk deltakelse i internasjonale operasjoner fra 1945......

  • Aktuell utstilling: 62 dager - Kampen om Norge 1940
    62 dager - Kampen om Norge 1940 er navnet på den nye faste utstillingen ved Forsvarsmuseet. Den ble åpnet på 75 års......

  • Kort fortalt 1
    Hør historien om fyrbøter Ole Evensen fra Sandefjord og hans opplevelser fra 2. verdenskrig. Presentert av formidlin......

Forsvarsmuseet er hovedmuseum i Forsvaret og har holdt til i en gammel arsenalbygning på Akershus festning siden 1860. Utstillingene viser historien til det norske Forsvaret, med vekt på tiden fra 1400-tallet til våre dager. Forsvarsmuseet skal formidle informasjon slik at man på historisk grunnlag skal kunne ta standpunkt i forsvarshistoriske spørsmål, og til Forsvarets rolle i dagens situasjon.

Flere av museene åpner!

Fra 1. juli er besøkssenteret på Akershus festning, Luftforsvarsmuseet i Bodø, Norges Hjemmefrontmuseum og Oscarsborg festningsmuseum åpne.

20. juli åpner Marinemuseet i Horten og Bergenhus Festningsmuseum.

Noen av våre øvrige museum holder stengt ut året og vil ikke være åpne for besøkende.

Chaffee stridsvogn i vinterkamuflasje på Forsvarsmuseet

Etter et samarbeid mellom Panservenner, Historiske militære kjøretøys forening, Veteran møter veteran og Forsvarsmuseet er en nyoppusset NM-116 overlevert til Forsvarsmuseet.

Ny bok til frigjøringsjubileet 2020

Forsvarets museer markerer frigjøringen 1945 med bok fylt med bilder av den historiske hendelsen. 

Historien om Ole Evensen - kort fortalt

Hør historien om fyrbøter Ole Evensen fra Sandefjord og hans opplevelser fra 2. verdenskrig. Presentert av formidlingsleder ved Forsvarsmuseet, Mads Berg.

Skoletilbudet på Forsvarsmuseet

Forsvarsmuseets omvisningstilbud tilpasses trinn og tema – fra barnehager og SFO/AKS, til grunnskole og videregående. Inngang og omvisning er gratis for skoleklasser i museets åpningstid på hverdager. En omvisning varer normalt ca. en time. Museet har kafé, men ta gjerne med matpakke. Lærere kan gjerne lage egne opplegg, men må likevel booke inn gruppen likevel slik at lokalet er forbeholdt dere. 

Forsvarsmuseet skal med sin formidling skape undring, interesse og engasjement for historie, og spesielt for krigs- og forsvarshistorie. Sammen ser vi på hva gjenstander og bilder kan fortelle. Dialog er en viktig målsetning – dette er ikke alltid så lett, men ofte skapes en god læringssituasjon med godt humør og mange spørsmål fra elevene. Ta kontakt, så kan vi sammen se hva vi kan finne på for dere. 

Forsvarsmuseet er midlertidig stengt

Forsvarsmuseet stenger for besøkende fra og med fredag 13.03. 

Påskemysteriet på Forsvarsmuseet

Museets store påskeegg er sporløst forsvunnet. Kan du hjelpe oss å finne det? ️‍

Hva er det med andre verdenskrig?

Fagkritisk foredrag 30. april kl 18.00

75 år etter at den tyske okkupasjonsmakten kapitulerte gis det fremdeles ut et høyt antall bøker om andre verdenskrig. Hvorfor engasjerer en så gammel konflikt så mange så sterkt? Og hvorfor er andre verdenskrig så dominerende i folks historiebevissthet?

Foredrag: Frigjøringen av Øst-Finnmark

Mandag 4. november kl. 18.00
Denne høsten er det 75 år siden Øst-Finnmark ble frigjort av Sovjetiske styrker. Frigjøringen skjedde et halvt år før resten av Norge. Samtidig med frigjøringen gjennomførte tyskerne brent jords taktikk, og etterlot seg en landsdel i ruiner.

Lansering og åpning av Da Norge brant

25. oktober 2019 er det 75 år siden Øst-Finnmark ble frigjort av sovjetiske styrker. Forsvarets museer markerer den historiske hendelsen med en spesiallaget tegneserie og temporærutstilling. 

Se hvilke museer som er åpne

Av Forsvarets museer er disse åpne for besøk fra 1. juli:

Oscarsborg festningsmuseum, Forsvarets besøkssenter og Norges hjemmefrontmuseum på Akershus festning, Luftforsvarsmuseet i Bodø.

Fra 20. juli åpner Marinemuseet i Horten og Bergenhus festningsmuseum.

Følgende av våre museer vil holde stengt ut året:

Forsvarsmuseet i Oslo, Rustkammeret i Trondheim og Flysamlingen Gardemoen.

Åpningstider

Forsvarsmuseet vil holde stengt i hele 2020.

Forsvarets historie i Norge

Forsvarets historie i Norge

Les mer om Forsvarets historie her

Kontaktinfo

Forsvarsmuseet 

Akershus festning, bygning 62 

Postadresse 

POB 1550 sentrum, 0015 Oslo 

post.fmu@mil.no

+47 2309 3582

Følg oss på Facebook og Instagram