Marinen i krig 1939-1945

Marinen i krig 1939-1945

Ved utbruddet av andre verdenskrig 1.september 1939 erklærte Norge at det ville forholde seg fullstendig nøytralt i krigen mellom Polen og Tyskland. To dager seinere, 3.september, ble erklæringen gjentatt med hensyn til krigen mellom Frankrike / England på den ene siden og Tyskland på den andre. Norge skulle snart merke at nøytraliteten ble utfordret fra begge sider i storkrigen som var under oppseiling. Snart sto en fremmed makt på dørterskelen vår og i fem år var vi et okkupert land. Med konge og regjering i eksil kunne vi reetablere Forsvaret og på de følgende sidene tar vi for oss noen sider av krigen som for marinen startet i september 1939 og ikke var slutt før etter at vi hadde ryddet oss ut av eksilkontorene vinteren 1945-1946

Nøytralitetsvakt 1939-1940

Ved utbruddet av andre verdenskrig i 1939 erklærte Norge 1.september at det ville forholde seg fullstendig nøytralt i krigen mellom Polen og Tyskland. To dager seinere, 3.september, ble erklæringen gjentatt med hensyn til krigen mellom Frankrike / England på den ene siden og Tyskland på den andre.

For å ivareta Norges plikter og rettigheter som nøytral stat ble Sjøforsvaret (Marinen og Kystartilleriet) ved krigsutbruddet mellom stormaktene, delvis mobilisert. Det ble satt opp et redusert nøytralitetsvern.

Kampene i Norge 1940

Trolig var det britenes angrep på Altmark midt i februar som fikk Hitler til å bestemme seg for å sette fart i planene om å angripe Norge. Han fryktet, muligens også med rette, at Norge før eller senere ville velge en forsvarsavtale eller en allianse med Storbritannia. Den tyske marine hadde lenge ønsket baser i Norge, men den advarte også om at den tyske krigsflåten ennå ikke var større enn at en feilslått operasjon ville få drastiske konsekvenser. Den insisterte på at fartøyene snarest mulig etter landsettingen av styrkene måtte returnere til Tyskland. For å utnytte overraskelsesmomentet, ble planene utarbeides raskt og i dypeste hemmelighet.

I alliert krigstjeneste 1940-1945

I løpet av tiden fra sommeren 1940 og frem til krigens slutt hadde mer en 8000 menn og kvinner tjenestegjort i den norske marine. I alt opererte Norge 118 skip i alliert tjeneste i kortere eller lengre perioder. Til sammen 78 krigsskip ble utlånt gjennom Militæravtalen.

Horten, Marinebasen og verftet under krigen

I løpet av morgentimene 9.april var marinens hovedbase på Karljohansvern overgitt tysk kommando. Okkupasjonsmakten ønsket drift ved skipsverftet så raskt som mulig og snart var marinebasens fasiliteter tatt i bruk av fienden. Hva skjedde ved verftet i løpet av krigsårene og hvordan gikk skipsbyggingen.