Om Rustkammeret

Rustkammerets hovedoppgave er å bevare, dokumentere og formidle forsvarets historie i Midt-Norge. Museet er et av sju museum som tilhører Forsvarets museer (FM) enavdeling under Forsvarets Fellestjenester (FFT).