Unge år

Unge år

Herman Wilhelm
Bissens statue av Tordenskiold ved Vår Frues Kirke i Trondheim, avduket i 1876

Politisk makt var utledet av kongens gudegitte rett til å herske. Mer nære autoriteter for folk flest var fogder, lensmenn, offiserer og ikke minst prestene. I byene hersket rådmenn og handelsborgerskapet over tjenerskap, håndverkere og deres svenner. Norge hadde knapt en halv million innbyggere i 1700, og 90 % bodde på landsbygda. Eiendomsforhold til jord kunne være komplisert. Bare 20-30 % av jorda ble drevet av de som eide den, resten av leilendinger under kronen, kirken eller private jordeiere som Wesselfamilien.

Peter Wessel ble født på Ringve i Trondheim. Faren Jan Wessel var opprinnelig fra Bergen og moren Maren var av den trønderske handels- og jordeierslekten Schøller. Familien eide flere frakteskuter, sagbruk og gårder, men var langt fra den rikeste Nordenfjells. Peter var nummer 14 av 17 barn, men bare 15 av søsknene levde opp. 

Det er få nordmenn som det oppigjennom tidene har vært knyttet så mange myter og anekdoter til som Petter Wessel Tordenskiold. De fleste av dem mangler imidlertid belegg i historiske kilder. Opphavet til mange av dem er Caspar Peter Rothe som skrev den første Tordenskiold-biografien, utgitt i to bind i 1747 og 1750. Men følge den danske historikeren Dan Andersen, kan Tordenskiold selv ha vært opphavet til mange av historiene.

Den unge Peter Wessel var i følge Rothe en villstyring. I følge en av historiene i biografien skal Peter Wessel først ha fått juling av en eldre gutt, deretter forberedte han seg grundig på hevnen. Han klippet av seg håret, smurte hodet inn i olje for at motstanderen ikke skulle få tak, og banket den andre gutten helseløs med en taustump. Familien satte deretter Peter i skredderlære for å temme den ville gutten. Men skreddermesteren var brutal og ga sine lærlinger ofte pryl, noe som måtte hevnes. En dag Peter gikk bak mesteren på gata, passerte en annen gutt motsatt veg. Peter kastet da en snøball i nakken på mesteren og hev seg deretter over den andre gutten og banket ham opp for å ha kastet snøballen. I skredderlaugets opptegnelser er det imidlertid ingen spor av at den unge Peter Wessel.

Tordenskiold og skreddermesteren, tegning av Jan Lunde

26. Juli 1704 besøkte kong Fredrik IV Trondheim. Unge Peter Wessel skal i følge et senere brev ha rømt hjemmefra og gitt seg med følget til København. Det er imidlertid like så sannsynlig at han ble sendt til København siden familieøkonomien begynte å bli noe anstrengt. Krigen hadde rammet faren Jan Wessel sine foretninger hardt, og vi vet at han en tid bodde hos presten Peder Jespersen som var en venn av familien og kongelig "konfesionarius, dvs. hoffprest. Petter Wessel ville inn på Søkadettakademiet, men ble avvist to ganger før han endelig ble tatt opp i 1709. I mellomtiden seilte han med slaveskip og handelsfartøy på Afrika, Vestindia og India og gikk ikke i land i København før høsten 1710.

I søknaden datert 7. juli 1708 som Peter Wessel retter direkte til Kongen, står det referert til et møte de to skulle ha hatt i stallen tre år tidligere, hvor majesteten i følge Peter selv skal ha lovt ham plass på akademiet. Det var slett ikke uvanlig at folk med ulike ønsker troppet opp i den kongelige stallen hvor Fredrik IV ventet mens hestens hans ble klargjort. Men ifølge Peter Wessel selv skal møtet ha funnet sted i Peder Jespersens stall, noe som gjør historien usannsynlig. Men i Kanseliets referat står det i alle fall nedtegnet at Kongen selv hadde lovet den unge trønderen en plass på akademiet.

Søkadettakademiet i København ble opprettet i 1701 for å sikre den dansk-norske flåten kvalifiserte offiserer. I tillegg til den tekniske undervisningen i navigasjon, artilleri, skipskonstruksjon og tegning, fikk kadettene opplæring i dans og fekting som ledd i deres dannelse som offiserer. Miljøet var hard og preget av vold og slosskamper, både kadettene i mellom og på gata utenfor. Peter Wessel ble uteksaminert i februar 1711.

Ulrik Christian Gyldenløve (1678-1719 ), Kong IVs uekte halvbror og sjef for den dansk-norske marinen var Søkadettakademiets far og ønsket selv å avgjøre hvem som ble tatt opp, men Peter Wessel kom inn ved å henvende seg direkte til kongen. Gyldenløve ble allikevel Peters beskytter i den videre karrièren (Maleri/painting: Hyacint Rigaud, Fredriksborg)