Peter Wessel Tordenskiold (1690-1720)

Peter Wessel Tordenskiold (1690-1720)

Sjøhelten som kan knyttes til triumfer som Dynekilen og erobringen av Marstrand, er portrettert, skrevet om, laget skulpturer av og omsunget kanskje mer enn noen annen nordmann opp gjennom historien. Han var en imagebygger som visste å skjøtte sitt omdømme, men ikke alle hans egenskaper var like tiltalende sett med moderne øyne, og ikke alt som fortelles om ham tåler historikerens granskende blikk. For Trondheim og Trøndelag er han ikke minst viktig siden han var født og oppvokst her, og hans provinsielle bakgrunn skulle prege hans karrière.

Ventetid i fornedrelse - august-desember 1717

Perioden august-september 1717 må ha vært blant de tyngste i Tordenskiolds karrière. På mange måter var det en ventetid mellom nederlagene ved Göteborg og Strömstad, og ikke minst fallet fra stillingen som øverstkommanderende for den norske eskadren. Men det kunne gått langt verre, han unngikk å bli stilt for krigsrett, noe som viste at høye herrer fortsatt holdt en beskyttende hånd over Peter Wessel Tordenskiold fra Trondheim.

Erobringen av Marstrand

Erobringen av Marstrand skulle bli Tordenskiolds siste store bedrift, en komplisert operasjon som krevde planlegging, godt etterretningsarbeid og nøye koordinasjon mellom land og sjø. Hadde våghalsen endelig blitt moden som leder og taktikker?

Arven etter Tordenskiold

Få nordmenn har fått så mange sanger og biografier skrevet om seg. Flere portretter ble malt mens han levde og de mange biografiene som er skrevet om han har ofte rike illustrasjoner i farger som beskriver begivenheter i hans liv. Det finnes i tillegg flere statuer av ham i både Norge og Danmark. 

Bombardementet av Nya Älvsborg 1.- 3. august

Seieren ved Marstrand ble feiret med parade i det kongelige hovedkvarteret i Strömstad. Hisingen virket å være innen rekkevidde. Men seieren ble ikke utnyttet av hovedstyrken. Tordenskiold bestemte seg i stedet for å gå mot Nya Älvsborg, festningen som bevoktet innseilingen til Göteborg. Men han hadde neppe klarert angrepsplanene med verken kongen eller Gabel.

Angrepet på Nya Värvet 8. oktober 1719

Utnevnelsen til viseadmiral viste at nederlaget ved Nya Älvsborg ikke hadde innvirkning på Tordenskiolds gunst hos Fredrik IV. Krigen var så godt som over, men det forhindret et siste stikk mot svenskene. Nærmere bestemt raidet mot Nya Värvet, 8. oktober. Men med freden var også Tordenskiolds ute av sitt rette element.

Fred, duell og død

Tordenskiolds død var akkurat som hans liv, dramatisk og omgitt av mystikk.