St. Hanshaugen og Rotvoll fangeleir

St. Hanshaugen og Rotvoll fangeleir

Minnesmerke på St. Hanshaugen (FMU, Rustkammeret).

På St. Hanshaugen øst i Trondheim står det et minnesmerke over russiske og jugoslaviske krigsfanger som døde mens de ble tvunget til å jobbe som slaver for tyskerne. På samme sted er det også spor etter en tysk luftvernstilling. 

Under annen verdenskrig ble 120 000 krigsfanger sendt til Norge for å jobbe på tyske bygg og anlegg. Ca. 100 000 var sovjetiske borgere, resten var jugoslaver, polakker og andre som nazistene mente var «undermennesker» og ikke fortjente å bli behandlet etter krigens folkerett. Av de sovjetiske fangene, kom bare 73 000 hjem i live.

Fangene var spredt rundt på mange mindre leire. Standarden var dårlig og ofte midlertidige. En av disse leirene lå på Rotvoll langs østsiden av Schmettows Allé. Her satt det mange jugoslaviske fanger da krigen sluttet.

Frigitte fanger poserer foran leirporten sammen med norsk gutt etter frigjøringen (Foto: Jorunn Viken).

Jugoslavene begynte å bygge monumentet straks etter frigjøringen 8. mai. 21. juli ble det avduket med representanter fra ambassadene til Sovjetunionen og Jugoslavia til stede.

I mars 1943 begynte tyskerne å grave ned lik av russiske fanger i sørhellingen på St. Hanshaugen. Når fangene døde under transport og arbeid, ble de gjerne begravd der de døde. Likene kom derimot opp i det bøndene jobbet med jorda, og de ble etter hvert samlet bl.a. her.

Da freden kom og tyske soldater ble avvæpnet, var det stor bekymring for at russerfangene ville angripe dem. Bekymringene viste seg heldigvis å være grunnløse. Høsten 1953 ble likene på St. Hanshaugen flyttet til Moholt og Lademoen kirkegård, men minnestøtten står igjen.

Vinteren 1945 begynte tyskerne byggingen av et tungt flak-batteri på toppen av haugen. Her skulle Schwere Marineflak-Batterie 5./715 stasjoneres. Fundamentet til fire 12,8 cm luftvernkanoner ble støpt, men kanonene ble aldri montert. Kanonene var også tiltenkt en skuddsektor mot sjømål utover fjorden.

Fundament til tysk luftvernkanon på St. Hanshaugen (Foto: FMU, Rustkammeret).

En 150 cm lyskaster var montert på St. Hanshaugen for å kunne belyse og følge bombefly som kom inn over byen. Avdelingen hadde også et lytteapparat. Besetningen var på 13 mann og stillingen beskyttet av 600 meter med piggtrådsperringer.

Link til Google Maps (R)