Nidarvoll leir

Nidarvoll leir

Kart over Nidarvoll leir (FMU, Rustkammeret). 

Under annen verdenskrig tok tyskerne i bruk flere skoler, deriblant Nidarvoll skole som sto ferdig i 1939. Pasienter fra Trondheim sykehus ble evakuert til Fredly folkehøyskole . Området rundt Nidarvoll var den gang for det meste jorder og gårder. Tyskerne beslagla og tok i bruk mange av de få bygninger i området, i tillegg til selve skolen. De holdt mange øvelser, som førte til at bøndene fikk avlingene nedtrampet og ødelagt.

Under annen verdenskrig tok tyskerne i bruk flere skoler, deriblant Nidarvoll skole som sto ferdig i 1939. Fredly folkehøgskole like ved, ble også tatt trolig for å huse soldater som var syke. Området rundt Nidarvoll var den gang for det meste jorder og gårder. Tyskerne beslagla og tok i bruk mange av de få bygninger i området, i tillegg til selve skolen. De holdt mange øvelser, som førte til at bøndene fikk avlingene nedtrampet og ødelagt.

Seks uker etter invasjonen 9. april 1940, flyttet et hestekompani inn på skolen og var her fram til jula 1941. Først tok de gymnastikkbygningen, deretter skolekjøkkenet, men i nybygget var det skole en liten stund til. Tyskerne bygde etter hvert en brakkeleir vedsiden av skolen. Den ene delen lå omtrent rundt skolegården slik den ble utbygd etter krigen. Den andre lå på motsatt side av Bratsbergvegen der Shell-stasjonen nå ligger og var først krigsfangeleir. Leiren slik den framstår på kartet, huset 160 mann.

Brakke fra leiren på Nidarvoll (Jan Lyngstad).

I januar-februar 1942 ble skolen brukt som kleslager, trolig for å få ut varmt vintertøy til soldatene. På våren kom et bilkompani til Nidarvoll, men dro igjen 1. august 1942. Natt til 4. august kom et nytt bilkompani. Disse hadde tidligere vært stasjonert i Nederland. Dette kompaniet gjorde mye skade på skolen. Inventar ble ødelagt og komfyrene på skolekjøkkenet ble forsøkt stjålet.

Våren 1943 sto skolen delvis ubrukt. I mars flyttet først offiserer og befal inn. Deretter begynte oppdeling av lokalene og gymsalen i mindre rom. Den sommeren flyttet tysk etterretningstjeneste inn, og gymsalen ble sambandsrom med telefonsentral, radiomottaker– og sender. På kartet kan det også sees en rekke kabler som går mot skoleområdet fra nordøst. Etterretningstjenesten brukte Nidarvoll leir og skolen fram til freden i 1945.

Link til Google Maps (R)