Misjonshotellet

Misjonshotellet

Misjonshotellet i dag (Foto: FMU, Rustkammeret).

Gestapo var forkortelse for Geheime Staatspolizei— Det hemmelige statspolitiet. Gestapo ble opprettet i 1933 og i tillegg til å være en Sikkerhetstjeneste, var det et av Nazi-Tysklands viktigste redskaper for forfølgelse av regimets motstandere.

Under annen verdenskrig beslagla tyskerne mange bygninger i Trondheim. I 1941 tok de Misjonshotellet i Kongensgate 26, og gjorde det om til hovedkvarter for Gestapo i byen.

Gerhard Flesch ble sjef for Gestapo i Trondheim 11. oktober 1941 og hadde stillingen ut krigen. Han deltok personlig i tortur av fanger og ledet selv henrettelsen av flere jøder, russere og motstandsfolk. Flesch samarbeidet også tett med den norske kollaboratøren Henry O. Rinnan. Flesch var Gestaposjef for Midt-Norge opp til Polarsirkelen. Falstad fangeleir var innenfor hans område. I 1942 ledet han her standretten etter Majavatn-saken, hvor 24 menn fikk dødsdommer og ble henrettet på Fallstad.

Bjørn Eriksen (Foto: FMU, Rustkammeret).

På veggen ut mot Prinsensgate står det en plakett over motstandsmannen Bjørn Eriksen. Han ledet den norske etterretningsorganisasjonen XU i Trondheim. Bjørn Eriksen ble angitt til tyskerne av en kollega ved maskinfirmaet han jobbet i. Han ble arrestert på hybelen og brakt til Misjonshotellet. Eriksen ble utsatt for harde forhør, og fikk en pause for å «tenke seg om». Han valgte da å hoppe ut fra vinduet i 4. etasje heller en å risikere å røpe andre motstandsfolk under tortur. Eriksen døde av skadene på sykehus et par dager senere.

Motstandsmannen Johnny Pevik ble hengt i kjelleren på Misjonshotellet, 10. november 1944 etter lang tids tortur. I forhør etter krigen hevdet Rinnan at han ikke røpte noe.

Etter krigen forsøkte Flesch å stikke seg vekk blant vanlige soldater, men ble oppdaget av andre tyskere i en krigsfangeleir i Skien. Han ble dømt til døden og henrettet på Kristiansten festning 28. februar, 1948.Politiet benyttet hotellet noen år etter krigen før normal hotelldrift ble gjenopptatt. I 1985 tok nye eiere over og døpte hotellet om til Hotel Augustin. Det er i dag en del av Quality-kjeden.

Link til Google Maps (R)