Lade flyplass

Lade flyplass

Haakon VIIs gate ligger der flystripa en gang lå (Foto: Forsvarsmuseet, Rustkammeret).

De første tyske flyene som landet på Lade 9. april 1940, hadde først blitt avvist av det norske forsvaret av Værnes. Men også i mellomkrigstiden hadde norske fly landet på jordene på Lade. Værnes falt i tyske hender 10. april, men etter bare fire dager var banen ubrukelig og flygingen ble flyttet til Jonsvatnet og i slutten av april til Lade.

Tyskerne satte raskt i gang utbedringer, og etter hvert ble det bygd taksebaner av betong og hangarer. Med utbyggingen av Krigsmarineverftet og Dora i Trondheim, ble flyplassen en integrert del av luftforsvaret av disse viktige tyske installasjonene. Fullt utbygd hadde den en rullebane på 1300 meter, nord for og parallelt med der Haakon VIIs gate går i dag.

Tysk kart over flyplassen på Lade (Forsvarsmuseet, Rustkammerets arkiv).

Med utbyggingen av Krigsmarineverftet og Dora i Trondheim, ble flyplassen en integrert del av luftforsvaret av disse viktige tyske installasjonene. Styrken på Lade varierte. Etter det britiske kommandoraidet mot Lofoten i mars 1941, ti Ju-87 Stuka overført til Lade for å styrke Luftwaffe i Midt-Norge.

Da Prinz Eugen, Admiral Scheer og fem jagere ble overført til Trøndelag i februar 1942, ble det opprettet en egen midlertidig jagerflykommando—Sonderkommando Losigkeit, bestående av fly fra 2. og 3. staffel av Jagdgeschwader 1. Disse landet på Lade, 24 februar og ble i Trøndelag til 6. mars.

Ladeflyplass var omkranset av luftvern- og nærforsvarsstillinger. Bunkerne tilhørende Ladehammeren batteri er fortsatt synlige vest for Lade skole (Forsvarsmuseet, Rustkammerets arkiv).

I 1943 nådde bemanningen en topp på 929 mann. Rundt flyplassen, spesielt mot sjøen, ble det anlagt omfattende luftvern– og nærforsvarsstillinger. Dette omfattet også lyskasterstillinger, lytteapparat og røykleggingsanlegg. Bunkere og fundamenter for kanoner og skyttergraver kan sees flere steder også i dag.

24. juli, 1943, kom 41 amerikanske bombefly for å angripe tyske marineanlegg på havna. Kranene på Nyhavna stakk opp av røyken som ble lagt, nok til at målet ble truffet. De elleve tyske jagerflyene som kom seg på vingene fra Lade, måtte derimot avbryte på grunn av røyken. 35 tyskere, åtte norske sivile, samt fem danske og to nederlandske arbeidere ble drept i angrepet. Et større britisk angrep 22. november 1944 ble avbrutt da røykleggingen var så intens at det var umulig å se målet i det hele tatt.

Hangaren i østenden av flystripa er det kanskje mest synlige sporet i dag etter flyplassen (Foto: Erik Stenvik).

 
Etter krigen tok de allierte over, og etter hvert norske myndigheter. 1946-1951 fløy Trøndelag flyselskap ulike oppdrag fra Lade. Trønderfly og Widerø fløy også fra Lade, men først med Braaten Safe i 1953, ble det regulær rutetrafikk til Oslo. Flyruta varte fram til 1956.  Sivile flyklubber etablerte seg også på Lade, men flyplassen stengte for godt i 1965. Der flyplassen lå, er det i tillegg til veg nå idrettsanlegg, veg og kjøpesenter.
 
 Link til Google Maps (r)