Charlottenlund bunker – Emphanslage NORBLITZ

 Charlottenlund bunker – Emphanslage NORBLITZ

Norblitz-bunkeren ligger i dag inngjerdet og godt skjult på utsiden av Charlottenlund barne- og ungdomsskole (Foto: Forsvarsmuseet Rustkammeret).

Norblitz-bunkeren på Charlottenlund ble bygd som kommandoplass for Kriegesmarine i Trondheim. Den var også sentral mottaksstasjon for militær etterretning, som radarobservasjoner og data om vær- og isforhold i Nordishavet.

Bunkeren var knyttet sammen med en rekke radarstasjoner fra Stadt og nordover Den var også omkranset med en skog av antenner.  Via en kobberkabel som strakte seg rundt hele Trondheim, var Norblitz forbundet med en radiostasjon plassert på Tiller for at sendingene ikke skulle forstyrre mottaket av signaler på Charlottenlund.

Senderen til Norblitz befant seg i denne bunkeren på Tiller som i dag benyttes av Prowlers Mc (Foto: Forsvarsmuseet, Rustkammeret).

Værdata ble ofte samlet av tyske ubåter og sendt med radiotelegrafi til Nordblitz. Tyskerne opererte også en værstasjon på Svalbard under deler av krigen. Informasjonen brukte tyskerne til å gjette hvor allierte konvoier og marinestyrker ville seile. I Nordblitz-bunkeren ble bevegelsene til allierte konvoier overvåket, og mannskapene lyttet til radiotrafikk mellom skipene som seilte i konvoi til de russiske havnene Murmansk og Arkhangelsk.

Kartrommet er det største rommet i Norblitz-bunkeren (Foto: Forsvarsmuseet, Rustkammeret).

Værdata samlet av Norblitz ble også grunnlag for tyske værmeldinger for Europa ut fra teorien om at polarfronten styrer været. Da Hitler planla, Ardenneroffensiven i desember 1944, var han avhengig av dårlig vær for at de allierte ikke skulle kunne utnytte sin overlegenhet i lufta. Tidspunktet ble derfor i stor grad avgjort av data samlet inn ved Norblitz. I 1945 var Norblitz-bunkeren noe av det første allierte soldater sikret seg kontroll over. De om lag 40 tyske offiserer og menige fortsatte jobben med å overvåke de nordlige havområder, men nå i alliert tjeneste. Etter annen verdenskrig var bunkeren utpekt som krigshovedkvarter for Sjøforsvaret fram til 1991. Da ble anlegget overført til Infanteriregiment 12 i Sør-Trøndelag. Den militære bruken opphørte da regimentet ble nedlagt i 2002.

Kart over rommindelingen i Norblitz-bunkeren fra den gang det var norsk krigshovedkvarter (Forsvarsmuseet, Rustkammerets dokumentarkiv).

I 2004 ble bunkeren vernet. Grunnflaten er på nesten 700 kvadratmeter under bakken. Da anlegget ble bygd, var det god utsikt mot fjorden herfra, men den er i dag delvis skjult av hus og hager med høye trær. Nedenfor bunkeren lå en leir med plass til 220 personer med blant annet en fiskedam.

Leiren dekket et stor område på overflaten (Forsvarsmuseet, Rustkammerets dokumentarkiv).

På tross av innbrudd er bunkeren god bevart slik det opprinnelig var.  Noen av dørene, listverk, tak og veggpanel er slik tyskerne forlot dem. Det tekniske anlegget og fyringsanlegget er også stort sett intakt. Men de 15 kodemaskinene som ble brukt til å skrive meldinger er borte.

"Da jeg vokste opp på Charlottenlund (Skovgård) på 50-tallet, lekte vi mye blant tyske etterlatenskaper. Mye spennende å lete etter. Jeg fant en rusten Luger pistol, med patroner i magasinet. Den fungerte heldigvis ikke, men var stas å ha når vi lekte indianer og cowboy."
-Harald Ohlgren.

Link til Google Maps (r)

Harald Ohlgren Da jeg vokste opp på Charlottenlund (Skovgård) lekte vi mye blant tyske etterlatenskaper. Mye spennende å lete etter. Jeg fant en rusten Luger pistol, med patroner i magasinet. Den fungerte heldigvis ikke, men var stas å ha når vi lekte indianer og cowboy.