Tysk byggeaktivitet på Nyhavna under annen verdenskrig (Foto: MMU).

Trondheim under okkupasjonen

Trondheim, eller Drontheim som tyskerne kalte byen, hadde en spesiell plass i nazistenes visjoner for Norge etter krigen. Resten av landet skulle få et slags indre selvstyre, men Trondheim skulle forbli under tysk kontroll. Her skulle det ligge en stor flåtebase og en ny by ved utløpet av Gaula med plass til 250 000 tyske soldater og deres familier. Det hele skulle forbindes til hjemlandet med firefelts motorveg og jernbane. 

Neu Drontheim - tyske planer for Trondheimsområdet

Under første verdenskrig ble Tyskland utsatt for en sjøblokade som bidro vesentlig til at landet tapte krigen. Å unngå at dette også skjedde under annen verdenskrig skulle bli et vesentlig motiv for å invadere Norge i 1940. Med kontroll over Norskekysten, håpet de at tyske marinefartøy og handelsskip nå ut i Atlanterhavet uten å bli stoppet av overlegne britiske marinestyrker.

Nidarvoll leir

Under annen verdenskrig tok tyskerne i bruk flere skoler, deriblant Nidarvoll skole som sto ferdig i 1939. Pasienter fra Trondheim sykehus ble evakuert til Fredly folkehøyskole . Området rundt Nidarvoll var den gang for det meste jorder og gårder. Tyskerne beslagla og tok i bruk mange av de få bygninger i området, i tillegg til selve skolen. De holdt mange øvelser, som førte til at bøndene fikk avlingene nedtrampet og ødelagt.

St. Hanshaugen og Rotvoll fangeleir

På St. Hanshaugen øst i Trondheim står det et minnesmerke over russiske og jugoslaviske krigsfanger som døde mens de ble tvunget til å jobbe som slaver for tyskerne. På samme sted er det også spor etter en tysk luftvernstilling. 

Misjonshotellet

Gestapo var forkortelse for Geheime Staatspolizei— Det hemmelige statspolitiet. Gestapo ble opprettet i 1933 og i tillegg til å være en Sikkerhetstjeneste, var det et av Nazi-Tysklands viktigste redskaper for forfølgelse av regimets motstandere.

Lade flyplass

De første tyske flyene som landet på Lade 9. april 1940, hadde først blitt avvist av det norske forsvaret av Værnes. Men også i mellomkrigstiden hadde norske fly landet på jordene på Lade. Værnes falt i tyske hender 10. april, men etter bare fire dager var banen ubrukelig og flygingen ble flyttet til Jonsvatnet og i slutten av april til Lade.

Charlottenlund bunker – Emphanslage NORBLITZ

Norblitz-bunkeren på Charlottenlund ble bygd som kommandoplass for Kriegesmarine i Trondheim. Den var også sentral mottaksstasjon for militær etterretning, som radarobservasjoner og data om vær- og isforhold i Nordishavet.

Kristiansten under okkupasjonen

Da annen verdenskrig kom, hadde Kristiansten festning for lengst mistet sin rolle som forsvarsanlegg. Men den dominerende posisjonen i landskapet gjorde at den likevel ble tatt i bruk av tyskerne.