Kriegsmarinewerft

Kriegsmarinewerft Drontheim

Vi vil gjennom bilder og kart vise omfanget av den tyske utbyggingen i og rundt Trondheim. Marineverftet på Nyhavna ble et av de viktigste marinestøttepunkter utenfor Tyskland.
Utstillingen omfatter kyst og luftforsvarsanlegg som var en del av beskyttelsen av havnevirksomheten og marineverftet i perioden 1940-45.