Norsk og tyske vaktposter utenfor 5. divisjons kontorer øverst i Munkegaten i Trondheim.

Felttoget 1940 i Trøndelag

Under felttoget i 1940 ble Midt-Norge sentralt både for tyskerne og de allierte. Frigjøringen av Trondheim var første mål for de allierte, mens tyskerne var avhengig av landsdelen og spesielt Værnes flyplass for sine operasjoner i Nord-Norge.

Etter å ha passert Agdenes festning landsatte tyskerne 1 700 mann i Trondheim. Byen ble oppgitt av sjef for 5. divisjon, generalmajor Jacob Ager Laurantzon som dro til Steinkjer. En improvisert styrke under sjef for Trøndelag Ingeniørbataljon, oberstløytnant Nils Eggan, etablerte et forsvar langs aksen Støren-Berkåk med forgreining mot Røros. Styrker under hans kommando stanset tyske rekognoseringsframstøt sørover på Lundamo 14. april. Samtidig fortsatte mobiliseringen av DR 3 og IR. 13 på henholdsvis Rinnleieret og Steinkjer etter at Laurantzon først hadde tilbakekalt mobiliseringsordren. En styrke under major Hans Reidar Holtermann forberedte også motstand på Hegra. 

Franske og britiske styrker gikk i land i Namsos i et forsøk på å frigjøre Trondheim (SICKLE FORCE). Et angrep fra sjøsiden (HAMMER FORCE) ble oppgitt på grunn av tysk overlegenhet i lufta, mens styrkene som ble landsatt i Åndalsnes (MAURICE FORCE) ble omdirigert sørover til Gudbrandsdalen. De allierte- og norske styrkene i Trøndelag var fortsatt numerisk overlegne. Men tyskerne var overlegne på nesten alle andre måter, og til slutt ble Midt-Norge oppgitt 30. april begynte evakueringen av de allierte styrkene, og 5. mai overga både Hegra og 5. brigade i Nord-Trøndelag seg etter å ha blitt trengt tilbake til en frontlinje som gikk gjennom Snåsa og Beistad.

Beleiringen av Hegra festning

Mellom 13. april og 5. mai forskanset en liten styrke på rundt 200 nordmenn under major Hans Reidar Holtermann på Ingstadkleiva fort seg mot det tyske invasjonshæren. Ved å holde ut i fortet, som ble bygd til vern mot svenskene etter unionsoppløsningen, håpet Holtermann å kunne støtte den allierte frigjøringen av Trøndelag som skulle komme nordfra. Hopet brast ved overgivelsen, men motstanden på fortet som for ettertiden er kjent som Hegra festning fikk stor symbolverdi for ettertiden.

Trøndelag 9.- 11. april

Tyskerne kommer seg forbi Agdenes festning og landsetter sine tropper i Trondheim 9. april 1940.